Najczęściej zadawane pytania dotyczące odporności przeciwpożarowej sufitów podwieszanych

Akustyka i sufity podwieszane   |   Reakcja na ogień oraz sufity jako bariera ogniochronna    |    Montaż i konserwacja sufitów podwieszanych Armstrong    |   Inne aspekty sufitów podwieszanych   

 • 1. P:  Jaka jest różnica między reakcją na ogień a odpornością ogniową?

O: Reakcja na ogień oznacza spalanie materiałów powierzchniowych i szybkość, z jaką przyczyniają się do wzrostu rozwoju ognia w danym obszarze.

Dla porównania odporność ogniowa (po pożarze) zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru w budynku, obejmując i niszcząc elementy konstrukcji.

Powrót do góry ^


 • 2. P:  Co to jest Euroklasa przeciwpożarowa?

O: Jest to zharmonizowana europejska klasyfikacja właściwości pożarowych materiałów budowlanych, które mogą pojawić się (w schodzącej kolejności znaczenia) jako A1, A2, B, C, D, E lub F.

Ponadto, w zależności od ustawodawstwa danego rynku krajowego, mogą być wymagane dodatkowe informacje dotyczące generowania dymu i płonących kropli lub cząstek, na przykład A2-s1, d0.

Powrót do góry ^


 • 3. P:  Jaka jest odporność ogniowa płyt sufitowych Armstrong?

O: W przypadku sufitów podwieszanych odporność ogniową można jedynie uzyskać, stosując połączony system płytek i rusztu; nie ma więc czegoś takiego jak żaroodporna płytka lub ognioodporny ruszt.

W zależności od prawodawstwa danego rynku krajowego rodzaju konstrukcji, która ma być chroniona, tj. drewna, betonu lub stali oraz oferowanej przez nas oferty produktów, nasze systemy sufitów Armstrong mogą zazwyczaj zapewniać ochronę wynoszącą 30, 60 lub więcej minut. Szczegółowe informacje na temat typu i konstrukcji sufitu, konstrukcji zabezpieczonej oraz testowanego czasu podano w każdym z raportów przeciwpożarowych, których kopia jest dostępna na żądanie.

Powrót do góry ^


 • 4. P:  Ile klipsów należy używać do ogniochronnych sufitów Armstrong?

O: Określenie „ogniochronny” oznacza prawdopodobnie sufit Armstrong, który zapewnia strukturalną ochronę przeciwpożarową. Potrzeba klipsów zależy od przepisów krajowych dotyczących rynku, praktyki i oferty produktowej. Twój zespół techniczny ds. sprzedaży będzie w stanie przekazać Ci dalsze informacje.

Jeśli zapytanie dotyczy tylko reakcji na ogień sufitów Armstrong, wówczas klipsy nie są konieczne w tym zastosowaniu.

Powrót do góry ^


 • 5. P:  Jaki rodzaj odporności ogniowej charakteryzuje sufity Armstrong?

O: W pewnym stopniu zależy to od ustawodawstwa danego rynku krajowego i od testów, dzięki czemu zespół techniczny ds. sprzedaży będzie w stanie doradzić Ci, które produkty zostały poddane testom oraz podać ich parametry użytkowe.
W obrębie UE istnieje system określający trzy podstawowe kryteria odporności ogniowej jako REI i są zdefiniowane jako:
R = obciążenie nośne (wartość zapewniająca stabilność konstrukcji)
E = integralność (zdolność pozostawania w stanie nienaruszonym)
I = Izolacja (zdolność do utrzymania określonej temperatury na nieodsłoniętej stronie elementu budynku).
Każde z państw członkowskich dysponuje swobodą określania kryteriów, które mają zastosowanie na ich rynkach, tak że te litery mogą również występować jako RE lub EI i po wszystkich trzech kombinacjach będzie następowała liczba, np. EI 30, wskazująca minimalny czas w minutach, jaki może lub musi być zachowany.

Powrót do góry ^


 • 6. P:  Które sufity firmy Armstrong zapewniają 30/60 minut konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej?

O: Odnosi się to do prawodawstwa dotyczącego rynku krajowego, rodzaju konstrukcji, która ma być chroniona, tj. drewna, betonu lub stali, a także oferty naszych produktów. Twój zespół techniczny ds. sprzedaży będzie w stanie doradzić Ci w zakresie konkretnych produktów, które można użyć.

Powrót do góry ^


 • 7. P:  Jaka jest różnica między „aktywną” a „pasywną” ochroną przeciwpożarową?

O: Ochrona przeciwpożarowa budynków może być „aktywna”, np. użycie detektorów, alarmów automatycznych (ludzi i służb ratunkowych), tryskaczy wodnych lub instalacji gazowych lub może być „pasywna”, co oznacza zapewnienie odpowiednio sprawdzonych materiałów wykładzinowych i konstrukcji budynków hamujących wzrost i rozprzestrzenianie się ognia.

Powrót do góry ^


 • 8. P:  Czy osadzenie opraw oświetleniowych w suficie Armstrong wpłynie na odporność ogniową?

O: Czy oprawy oświetleniowe przeszły z powodzeniem testy lub oceny (przez uznanego eksperta) w połączeniu z proponowanym sufitem Armstrong?

Jeśli nie, należy skonsultować się z właściwymi władzami nadzorczymi budynku i/lub organem przeciwpożarowym, aby uzyskać zgodę przed rozpoczęciem instalacji sufitu Armstrong. Nie można stosować niedozwolonych metod, takich jak nakładanie lub otaczanie opraw oświetleniowych „kocykami przeciwpożarowymi”, wkładami z wełny mineralnej lub ścinkami z płyt sufitowych w celu zachowania odporności ogniowej sufitu.

Powrót do góry ^


 • 9. P:  Instaluję sufit Armstrong w pomieszczeniu, w którym znajdzie się gazowy system ochrony przeciwpożarowej; czy są jakieś szczególne względy, na które należy zwrócić uwagę?

O: W przypadku wykrytego ognia, system GFP szybko wyemituje obojętny gaz do pomieszczenia, który zlikwiduje i unieszkodliwi pożar bez uszkodzeń (powodowany gazem tłumiącym) w wyposażeniu pomieszczenia. Szybkie wprowadzenie gazu spowoduje znaczny, ale krótki czas nadciśnienia w pomieszczeniu. Może to powodować podnoszenie płytek sufitowych z rusztu, jeśli nie zostaną włączone wystarczające i odpowiednie urządzenia obniżające ciśnienie w ramach instalacji GFPS.

Należy skonsultować się z klientem, aby sprawdzić, czy wymagane jest zastosowanie klipsów zaciskowych (np. BP A7890), aby zminimalizować ruch płytek. Zastosowanie metalowych płytek zaciskowych jest idealnym rozwiązaniem dla tego typu typów instalacji, ponieważ dodatnie ciśnienie gazu nie może przemieszczać płyt z ich rusztu.

Powrót do góry ^


 • 10. P:  Jakie są konsekwencje montażu ścianki działowej do ogniochronnego rusztu sufitowego Armstrong?

O: Jeśli sdo montażu ścianki działowej stosuje się łączniki ścianki i profili rusztu montaż ich nie powinien niekorzystnie wpłynąć na konstrukcyjną ochronę przeciwpożarową sufitu. Należy jednak sprawdzić, czy ścianka nie jest instalowana do profili głównych ani czy punkty ogniowe kompensujące rozszerzalność stali na profilach głównych nie zostały usunięte podczas montażu rusztu sufitu.

Jeśli do montażu ścianki działowej konieczne jest użycie sztywnych stężeń poprzecznych rusztu w przypadku wybuchu pożaru usztywnienia te mogą mieć wpływ na przedwczesną utratę szczelności a przez to utratę odporności ogniowej sufitu.

Jeśli jest to drugi powód, dla którego chcesz zapewnić mocowania ścianki działowej / rusztu, należy porozmawiać z odpowiednim nadzorem budynku i/lub organem przeciwpożarowym i uzyskać zgodę przed rozpoczęciem instalacji.

Powrót do góry ^


 • 11. P:  Czy można nakryć sufit matą z wełny mineralnej, aby poprawić stopień odporności ogniowej?

O: Ogólnie każda powłoka dodawana bezpośrednio z tyłu sufitu podwieszanego firmy Armstrong mająca na celu zwiększenie jego odporności ogniowej, cieplnej lub właściwości akustycznych, a która nie została poddana testom lub oceniona (przez uznanego eksperta) w połączeniu z sufitem, mogłaby wywrzeć niekorzystny wpływ na konstrukcyjną ochronę przeciwpożarową i właściwości przeciwpożarowe systemu sufitowego.

W tym celu nie wolno montować żadnej nakładki bez uprzedniego porozumienia się z właściwym nadzorem budynku i / lub organem ds. ochrony przeciwpożarowej i bez uzyskania zgody.

Powrót do góry ^


NIE WIDZISZ WŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Telefon: (+48) 022 337 86 10