Najczęściej zadawane pytania — akustyka i sufity podwieszane

 1. Które sufity firmy Armstrong zapewniają dobre właściwości akustyczne?
 2. W publikacjach firmy Armstrong można znaleźć odniesienie do NRC; co to oznacza ten skrót?
 3. Czym w takim razie jest wartość alfa w (αw); czy jest ona tożsama z wartością NRC?
 4. Czy istnieje bezpośrednia korelacja między współczynnikami NRC i alfa w?
 5. Czym są klasy pochłaniania dźwięku i w jaki sposób wiążą się ze wskaźnikiem alfa w?
 6. Na czym polega dźwiękoizolacyjność płyt sufitowych?
 7. Jak ograniczyć „echo” w pomieszczeniu?
 8. Co to jest czas pogłosu i jaki wpływ mają na to sufity Armstrong?
 9. Jaki wpływ ma pochłanianie dźwięku na poziom hałasu?
 10. Jak obliczyć czas pogłosu w pomieszczeniu?
 11. Co oznacza termin Sabin i do czego służy?
 12. Dlaczego warto używać akustycznych paneli typu Canopy Armstrong zamiast tradycyjnego sufitu montowanego od ściany do ściany?
 13. Jaki jest zakres częstotliwości mowy i czy jest on określony przez jakąkolwiek uznaną normę?
 14. Jaka jest różnica między pochłanianiem dźwięku a dźwiękoizolacyjnością?
 15. Czy materiały zapewniające wysokie właściwości pochłaniania dźwięku zapewniają również wysoką izolacyjność akustyczną?
 16. Czy malowanie mineralnych lub metalowych płyt Armstrong wpływa na ich właściwości akustyczne?
 17. Jakie znaczenie mają właściwości dźwiękoizolacyjne sufitów podwieszanych firmy Armstrong?
 18. Czy istnieje bezpośrednia korelacja między wartościami Rw i Dncw sufitów?
 19. Wydawało mi się, że decybele mają na celu określenie poziomu hałasu, więc dlaczego używa się tej jednostki w odniesieniu do sufitów?
 20. Czy istnieje różnica między tłumieniem a izolacyjnością akustyczną?
 21. Jeśli konstrukcja stropu drewnianego (lub betonowego) zapewnia izolacyjność akustyczną o wartości Rw 35 dB, a jeden z sufitów Armstrong wartość Rw 20 dB, jakiej ogólnej izolacyjności akustycznej można oczekiwać, jeśli cała powierzchnia sufitu podwieszona jest na sztywnym zawieszeniu 200 mm poniżej stropu?
 22. Jak mogę poprawić izolację akustyczną stropu / sufitu między moim pomieszczeniem i pomieszczeniem znajdującym się powyżej?

 

 

 • 1. P:  Które sufity firmy Armstrong zapewniają dobre właściwości akustyczne?

O: To zależy, jak definiować „dobre” właściwości, i czy chodzi o pochłanianie dźwięku czy dźwiękoizolacyjność. Sufity firmy Armstrong mogą zapewniać kontrolę akustyczną o współczynnikach pochłaniania wynoszących od 0,10 do 1,00 Alfa oraz współczynnikach izolacyjności Dnfw do 44 dB.


Konsultacja z zespołem technicznym ds. sprzedaży pozwoli na określenie rekomendacji optymalnego rozwiązania. Ponadto nasza broszura poświęcona głównym produktom zapewnia szczegółowe informacje na temat właściwości akustycznych naszych najpopularniejszych produktów.

Powrót do góry ^


 • 2. P:  W publikacjach firmy Armstrong można znaleźć odniesienie do NRC; co to oznacza ten skrót?

O: Noise Reduction Coeffiecient (współczynnik redukcji dźwięku) to współczynnik właściwości pochłaniania dźwięku wyrażany za pomocą jednej liczby. Jest on określony przez normę ASTM C423 jako średnia arytmetyczna współczynników pochłaniania dźwięku zmierzonych dla częstotliwości środkowych pasma tercjowego wynoszących 250, 500, 1000 i 2000 Hz, zaokrąglonych do najbliższej wielokrotności 0,05. Ten amerykański system był szeroko stosowany w Europie przez wielu lat, ale obecnie stracił na popularności wraz z pojawieniem się ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku αW.

Powrót do góry ^


 • 3. P:  Czym w takim razie jest wartość alfa w (αW); czy jest ona tożsama z wartością NRC?

O: Alfa w (ważony współczynnik pochłaniania dźwięku) to również wskaźnik opisujący konwersję szerokiego zakresu częstotliwości współczynnika pochłaniania dźwięku za pomocą jednej liczby, ale uzyskuje się go w wyniku odniesienia do krzywej wzorcowej. Choć trudniejszy do obliczenia, wskaźnik alfa w jest uważany za bardziej reprezentatywną metodą opisu interpretacji dźwięku przez ludzkie ucho. Metoda jest opisana w całości przez normę EN ISO 11654 i stała się preferowaną w Europie metodą prostego i szybkiego porównywania wskaźników pochłaniania dźwięku.

Powrót do góry ^


 • 4. P:  Czy istnieje bezpośrednia korelacja między współczynnikami NRC i alfa w?

O: Nie, pomimo że oba wskaźniki są wyrażone w postaci jednej liczby, wartości jednego z nich nie można wywnioskować z drugiego i nie ma bezpośredniego związku obliczeniowego między nimi.

Powrót do góry ^


 • 5. P:  Czym są klasy pochłaniania dźwięku i w jaki sposób wiążą się ze wskaźnikiem alfa w?

O: Jest to system klasyfikacji wartości wskaźnika Alfa w określony przez normę EN ISO 11654. Ponieważ grupuje poszczególne wartości Alfa a w sześć klas (każda oznaczana literami A do E lub jako „brak klasyfikacji”), nie jest precyzyjnym wyznacznikiem i zawiera mniej szczegółowych informacji w porównaniu do wskaźnika alfa w.

Powrót do góry ^


 • 6. P:  Na czym polega dźwiękoizolacyjność płyt sufitowych?

O: Materiały pochłaniające dźwięk zastosowane na powierzchniach lub przedmiotach znajdujących się pomieszczeniu redukują odbicia odbijanie padających na nie fal dźwiękowych, co zmniejsza występowanie „echa” lub efektu „zatłoczenia” w pomieszczeniu, a mówiąc bardziej technicznie — ograniczenie występującego w nich pogłosu. Powierzchnia sufitu jest najczęściej jedyną większą powierzchnią w pomieszczeniu, na której nie występują żadne elementy rozpraszające dźwięk, a którą można wyposażyć w materiały o właściwościach pochłaniania dźwięku. Jednakże materiały pochłaniające dźwięk skuteczniej ograniczają pogłos, gdy są rozmieszczone między powierzchniami różnych pomieszczeń lub przedmiotów, niż gdy stosuje się je tylko w jednym miejscu.

Powrót do góry ^


 • 7. P:  Jak ograniczyć „echo” w pomieszczeniu?

O: Echo to występowanie dyskretnego dźwięku odbijanego od odległej powierzchni, który — jeśli jest wystarczająco intensywny i występuje z opóźnieniem — może być wyraźnie odróżnialny od dźwięku bezpośredniego, tzn. ten sam dźwięk słychać dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Występowanie „echa” to określenie, które często stosuje się do zamkniętych pomieszczeń o dużym pogłosie, przez sprawiają wrażenie „zatłoczonych”. Jest to jednak błędne określenie, ponieważ jego występowanie jest raczej rzadkim zjawiskiem w większości zamkniętych przestrzeni o standardowych wymiarach, w których przebywają ludzie. Jednakże nadmierny pogłos i hałas można kontrolować poprzez zamontowanie elementów wyposażenia z właściwościami pochłaniania dźwięku, takich jak zawieszone sufity akustyczne.

Powrót do góry ^


 • 8. P:  Co to jest czas pogłosu i jaki wpływ mają na to sufity Armstrong?

O: Jest to czas liczony w sekundach, w jakim odbijany lub rozprzestrzeniający się w zamkniętej przestrzeni dźwięk słabnie do jednej milionowej pierwotnego poziomu energii po ustaniu źródła dźwięku (co odpowiada spadkowi o 60 dB).


Jest to najczęściej spotykany i łatwy do uzyskania wskaźnik określania potencjalnej jakości dźwięku w pomieszczeniu. Czas pogłosu w dowolnym pomieszczeniu będzie zależał od jego rozmiarów oraz właściwości pochłaniania dźwięku (wpływających na jego odbijanie). Większe rozmiary pokoju zwiększają czas pogłosu, a lepsze właściwości pochłaniania dźwięku zmniejszają czas pogłosu. Ponieważ sufity podwieszane Armstrong mogą zapewnić znaczną powierzchnię i różne właściwości pochłaniania dźwięku w zależności od wybranego produktu, mogą znacznie wpływać na czas pogłosu w pomieszczeniu. Jednak każde pomieszczenie posiada optymalny czas pogłosu związany z jego funkcją, wielkością i rodzajem rozbrzmiewającego dźwięku — rozmów lub muzyki. Zbyt wysokie właściwości pochłaniania dźwięku, a zatem bardzo krótki czasu pogłosu, mogą mieć tak samo niekorzystny wpływ na akustykę, jak niewystarczające właściwości pochłaniania dźwięku, które prowadzą do nazbyt długiego czasu pogłosu.

Powrót do góry ^


 • 9. P:  Jaki wpływ ma pochłanianie dźwięku na poziom hałasu?

O: Odpowiednia ilość elementów pochłaniających dźwięk sprawia, że pomieszczeniu jest cichsze i mniej sprawia mniej „zatłoczone” wrażenie od pomieszczeń pozbawionych takich elementów lub o ograniczonej ich ilości. Jeśli skuteczność pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu zostanie podwojona (lub zmniejszona o połowę), poziom hałasu zostanie zmniejszony (lub zwiększony) o 3 dB (decybele). Należy jednak wziąć pod uwagę, że zmiana o 3 dB jest ledwo wykrywalna dla ludzkiego ucha. Aby różnica była naprawdę zauważalna, zmiana natężenia musi wynosić co najmniej 5 dB. Ponadto elementy pochłaniające dźwięk zastosowane w ścianach pomieszczenia (a także na podłodze i suficie) nie mają dużego wpływu na izolacyjność akustyczną, np. gdy dźwięk przenika przez nie między dwoma sąsiednimi pomieszczeniami.

Powrót do góry ^


 • 10. P:  Jak obliczyć czas pogłosu w pomieszczeniu?

O: W tym celu używa się matematycznego modelu opartego na wzorze Sabin, który uwzględnia najważniejsze powierzchnie pomieszczenia, ich współczynniki pochłaniania dźwięku oraz wymiary pomieszczenia. Proste obliczenie można wykonać za pomocą programu „Estimate” udostępnianego zarejestrowanym użytkownikom. Alternatywnie lokalny zespół techniczny ds. sprzedaży może wykonać dokładniejsze obliczenia uwzględniające również określone przez użytkownika kryteria.

Powrót do góry ^


 • 11. P:  Co oznacza termin Sabin i do czego służy?

O: Sabin (znany również jako ekwiwalentna powierzchnia pochłaniania dźwięku) jest miarą właściwości pochłaniania dźwięku danego materiału i stanowi iloczyn powierzchni S (m2) wystawionej na działanie dźwięku i współczynnika pochłaniania padającego na nią dźwięku alfa s. Jednakże współczynnik Sabine'a jest również wykorzystywany jako metoda opisu całkowitej właściwości pochłaniania dźwięku poszczególnych niewidocznych obiektów, takich jak akustyczny panel typu Canopy lub panele Baffles, których cała powierzchnia może mieć wpływ na pochłanianie dźwięku, ale których używanie byłoby niepraktyczne lub niemożliwe.
Po obliczeniu ogólnych właściwości pochłaniania dźwięku danego pomieszczenia (zarówno przez płaszczyzny, jak i przedmioty) można oszacować prawdopodobny czas pogłosu w pomieszczeniu. Montaż pionowych paneli Baffles i paneli typu Canopy w pomieszczeniu, w którym występuje pogłos, może znacząco skrócić czas pogłosu i przyczynić się do ograniczenia hałasu w tle.

Powrót do góry ^


 • 12. P:  Dlaczego warto używać akustycznych paneli typu Canopy Armstrong zamiast tradycyjnego sufitu montowanego od ściany do ściany?

O: Niektóre trendy w nowoczesnej technologii budowlanej, np. używanie betonowych płyt termicznych jako rozpraszaczy ciepła, wymagają, by betonowa płyta była wystawiona pomieszczenie, w którym przebywają ludzie, a przez to ciągły sufit, montowany od ściany do ściany i zakłócający przebieg powietrze, nie jest wskazany. Jednak skutkiem braku akustycznego sufitu będzie prawdopodobnie wyższy czas pogłosu oraz zwiększony poziom hałasu, który będzie przeszkadzał osobom przebywającym w pomieszczeniu. Ponadto, mimo iż w wielu pomieszczeniach stosuje się ciągły sufit i nie można go usunąć ze względów technicznych, może on oferować niewystarczające właściwości pochłaniania dźwięku w stosunku do funkcji pomieszczenia. Dlatego też instalacja w pomieszczeniu paneli typu Canopy w odpowiedniej liczbie i układzie, który pozwoli spełnić wymagania techniczne oraz względy estetyczne, może znacząco zredukować czas pogłosu i przyczynić się do zmniejszenia hałasu w tle oraz poprawy komfortu akustycznego.

Powrót do góry ^


 • 13. P:  Jaki jest zakres częstotliwości mowy i czy jest on określony przez jakąkolwiek uznaną normę?

O: Za zakres częstotliwości mowy ludzkiej uznaje się zazwyczaj częstotliwości 500 Hz do 4000 Hz. Nie istnieje jednak żaden standard krajowy czy międzynarodowy, który definiowałby ten zakres.

Powrót do góry ^


 • 14. P:  Jaka jest różnica między pochłanianiem dźwięku a dźwiękoizolacyjnością?

O: Pochłanianie dźwięku wiąże się z kontrolą odbijania dźwięku w pomieszczeniu, podczas gdy dźwiękoizolacyjność związana jest z kontrolą przenoszenia dźwięku między sąsiadującymi pokojami poprzez wspólny ciągły sufit podwieszany.

Powrót do góry ^


 • 15. P:  Czy materiały zapewniające wysokie właściwości pochłaniania dźwięku zapewniają również wysoką izolacyjność akustyczną?

O: Prawdopodobnie nie. Materiały zapewniające wysoki poziom pochłaniania dźwięku są na ogół lekkie i porowate, a przez to ich właściwości są dokładnie przeciwne w stosunku do materiałów izolujących — masywnych o niewielkiej porowatości.

Powrót do góry ^


 • 16. P:  Czy malowanie mineralnych lub metalowych płyt Armstrong wpływa na ich właściwości akustyczne?

O: Pomalowanie płyt może wystąpić niewielkie obniżenie właściwości pochłaniania dźwięku, zależnie od powierzchni płyty (szczelinowej, perforowanej, szorstkiej itp.), używanego typu farby oraz grubości nakładanych warstw. Prawdopodobieństwo pogorszenia izolacyjnych właściwości jest niewielkie, ale w przypadku przestrzeni przemalowywania przestrzeni, w których właściwości akustyczne mają kluczowe znaczenie, należy przeprowadzić laboratoryjne badania możliwych różnic w wydajności akustycznej pomalowanych próbek.


Warto pamiętać, że przemalowywanie płyt sufitowych może mieć negatywny wpływ na ich inne parametry techniczne, takie jak reakcja na ogień, uginanie, odbicie światła itp., należy zatem wziąć pod uwagę możliwe skutki takiej zmiany a także, że przemalowywanie dostarczonych przez firmę Armstrong płyt powoduje wygaśnięcie wszelkich gwarancji, którymi są objęte.

Powrót do góry ^


 • 17. P:  Jakie znaczenie mają właściwości dźwiękoizolacyjne sufitów podwieszanych firmy Armstrong?

O: Sufity podwieszane firmy Armstrong to jedne z nielicznych produktów budowlanych, których właściwości dźwiękoizolacyjne mogą być mierzone na dwa zupełnie różne sposoby. Jest to wskaźnika izolacyjności akustycznej (R lub SRI = pionowe lub pojedyncze przejście) mierzony zgodnie z normą EN ISO 140 Część 3 oraz znormalizowana wzdłużna różnica poziomów dla sufitów (Dnc = poziome lub podwójne przejście) mierzona zgodnie z normą EN ISO 140 Część 9.

Powrót do góry ^


 • 18. P:  Czy istnieje bezpośrednia korelacja między wartościami Rw i Dncw sufitów?

O: Nie. Choć istnieją pewne empirycznie powiązane relacje między tymi wartościami dla tego samego produktu, nie istnieją żadne podparte teoriami metody wyprowadzania jednej wartości z drugiej. Ogólny proces jest zbyt skomplikowany i z pewnością wartość Dncw NIE jest równa dwukrotności Rw!

Powrót do góry ^


 • 19. P:  Wydawało mi się, że decybele mają na celu określenie poziomu hałasu, więc dlaczego używa się tej jednostki w odniesieniu do sufitów?

O: Decybel jest jednostką używaną w akustyce w celu określenia poziomu głośności. Poziomy te mogą opisywać, jak głośny jest wydawany dźwięk (np. 85 dB wywoływanych przejeżdżającym autobusem) lub mogą opisywać właściwości dźwiękoizolacyjności produktu lub systemu, np. podwieszany sufit o właściwościach redukcji 35 dB zmniejszy poziom dźwięku o 75 dB w danym pomieszczeniu i do 40 dB w pomieszczeniu sąsiednim. Im wyższa liczba, tym wyższy jest poziom energii akustycznej i wyższa różnica dźwięku.

Powrót do góry ^


 • 20. P:  Czy istnieje różnica między tłumieniem a izolacyjnością akustyczną?

O: O ile pojęcia „redukcji” i „izolacyjności” oznaczają spadek lub obniżenie wartości, wyrażenia te opisują ten sam proces i można ich zwykle używać zamiennie. W odniesieniu do akustyki sufitów podwieszanych określenie „izolacyjność akustyczna” jest zwykle używana do opisu zanikania przekazywanej energii akustycznej podczas „pojedynczego lub pionowego przejścia” (zazwyczaj w kierunku od przestrzeni ponadsufitowej do pomieszczenia poniżej), podczas gdy określenie „dźwiękoizolacyjność” oznacza „podwójne lub poziome przejścia” przez sufit wspólny dla dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeń.

Powrót do góry ^


 • 21. P:  Jeśli konstrukcja stropu drewnianego (lub betonowego) zapewnia izolacyjność akustyczną o wartości Rw 35 dB, a jeden z sufitów Armstrong wartość Rw 20 dB, jakiej ogólnej izolacyjności akustycznej można oczekiwać, jeśli cała powierzchnia sufitu podwieszona jest na sztywnym zawieszeniu 200 mm poniżej stropu?

O: Wartość Rw całej konstrukcji prawdopodobnie nie przekroczy ok. 40 dB, tj. izolacyjność stropu zwiększy się maksymalnie o 5 dB. Dzieje się tak, ponieważ oba oddzielne elementy znajdują się bardzo blisko siebie i sztywno połączone ze sobą, więc zsumowanie ich indywidualnych właściwości redukcyjnych jest praktycznie niemożliwe.

Powrót do góry ^


 • 22. P:  Jak mogę poprawić izolację akustyczną stropu / sufitu między moim pomieszczeniem i pomieszczeniem znajdującym się powyżej?

O: Tego problemu nie można łatwo rozwiązać poprzez instalację dodatkowego sufitu podwieszanego poniżej. W takim przypadku wszystko zależy od natężenia występującego dźwięku oraz z rodzaju konstrukcji budynku, jego stropów oraz ścian. Więcej informacji należy zasięgnąć u konsultanta ds. akustyki lub specjalistycznego dostawcy materiałów dźwiękoizolacyjnych.

Powrót do góry ^


NIE WIDZISZ WŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Telefon: (+48) 022 337 86 10