Emisja lotnych związków organicznych – LZO (ang. VOC - Volatile Organic Compounds)

NASZE SUFITY OSIĄGAJĄ NISKI LUB BARDZO NISKI POZIOM EMISJI LZO, CO POZWALA IM SPROSTAĆ RYGORYSTYCZNYM STANDARDOM JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

          Przedstawione powyżej: Ultima + (l), Neeva (m) i Ultima + (r)

Coraz większą uwagę zwraca się na jakość otoczenia wewnątrz pomieszczeń i obecność w nich lotnych związków organicznych. 

Ikona emisji lotnych związków organicznych – LZO

Produkty sufitowe firmy Armstrong osiągają niski lub bardzo niski poziom emisji lotnych związków organicznych (LZO) i formaldehydu. Wszystkie produkty zostały zaklasyfikowane do klasy E1 w odniesieniu do formaldehydu (najlepszy możliwy wynik badania). Większość produktów osiąga też poziom emisji A+, czyli najwyższej oceny w ramach rygorystycznego francuskiego systemu oznaczania emisji LZO.

Produkty sufitowe o niskiej emisji lotnych związków organicznych wpływają na ilość przyznanych punktów w przypadku certyfikatów LEED®, BREEAM, HQE, DGNB i Ska.