GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI I PRODUKTAMI

CZY WIESZ, ŻE...

Firma Armstrong, poprzez zastosowanie innowacyjnych materiałów i technologii, angażuje się w działania zmierzające do zmniejszenia wpływu jej produktów na środowisko naturalne.

          Przedstawione powyżej: Interlude HRC (l) i Sahara Max (p)

WYSOKA ZAWARTOŚĆ MATERIAŁU POCHODZĄCEGO Z ODZYSKU

Stwórz system o dużej zawartości materiału z odzysku (ang. High Recycled Content - HRC) łącząc ruszt HRC firmy Armstrong z jedną z naszych odnawialnych płyt sufitowych.

  • Połącz system nośny Interlude 15 XL² HRC (do 63% materiału z odzysku) z płytami sufitowymi Ultima+, Perla lub Sahara z krawędzią MicroLook (do 65% materiału z odzysku) aby zmaksymalizować zawartość produktów odnawialnych w tworzonym systemie sufitowym.
  • Płyty sufitowe z wełny mineralnej oraz systemy nośne produkowane przez Armstrong nadają się w 100% do powtórnego przetworzenia.
  • Pozwala uzyskać wyższą ocenę w programach oceny wpływu na środowisko LEED i Ska.

Znacząca część naszych płyt sufitowych jest produkowana na bazie surowców poddanych powtórnemu przetworzeniu, dotyczy to żużlowej wełny mineralnej, innych rodzajów powtórnie przetworzonej wełny mineralnej, powtórnie przetworzonego papieru oraz powtórnie przetworzonych płyt sufitowych.

Zgodnie z normą EN ISO14021:2001, zawartość materiałów powtórnie przetworzonych będzie obecnie podawana we wszystkich materiałach publikowanych przez firmę Armstrong.

Dowiedz się więcej na temat zawartości materiałów pochodzących z odzysku w sufitach podwieszanych firmy Armstrong, obliczonej zgodnie z normą EN ISO 14021:2001.

 

PRODUKTY ODNAWIALNE A WZORNICTWO

Surowce stosowane w naszych sufitach są odnawialne i występują w dużych ilościach w środowisku naturalnym - biorozpuszczalna wełna mineralna (w dyrektywie Unii Europejskiej 97/69/EC 1997 wełna używana w naszych produktach została sklasyfikowana jako nieszkodliwa), perlit, skrobia naturalna, pochodzący z odzysku papier, oraz powtórnie przetworzone płyty sufitowe i glina. Żaden z naszych produktów sufitowych nie zawiera azbestu.