Czy wiesz, że…

Średnio spędzamy 90% naszego czasu we wnętrzach budynków. Odpowiednio zrównoważone poziomy komfortu akustycznego, termicznego oraz komfortu dla oczu, wraz z dobrą jakością powietrza prowadzą do poprawy zdrowia, lepszego samopoczucia oraz podnoszą efektywność pracy i poprawiają efekty uczenia się.

          Przedstawiono powyżej: Sufit Bioguard Acoustic

Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Wyzwanie

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, użytkownicy 30 % nowych i poddanych renowacji budynków zgłaszają wykraczającą poza normę liczbę skarg związanych z jakością powietrza we wnętrzach tych obiektów.

Ponadto, niska jakość powietrza oraz zbyt wysoka temperatura we wnętrzach prowadzą do stałego zmniejszania się efektywności pracy nawet o 10%.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Zastosowanie produktów sufitowych o niskim poziomie emisji lotnych związków organicznych pozwala uzyskać wyższą ocenę w systemach certyfikacji LEED®, BREEAM, HQE, DGNB, WELL oraz Ska.

 

W OKREŚLONYCH POMIESZCENIACH, TAKICH JAK NA PRZYKŁAD LABORATORIA,

szczególne znaczenie ma ograniczenie liczby cząstek unoszących się w powietrzu poprzez stworzenie środowiska czystego pomieszczenia przy wykorzystaniu produktów, które uzyskały certyfikat według normy ISO 14644-1.

Firma Armstrong oferuje rozwiązania dla pomieszczeń mających spełniać wymogi od minimalnych do najbardziej surowych.

 

KOMFORT AKUSTYCZNY

Rozwiązanie

MIEJSCA PRACY ZESPOŁOWEJ: Właściwym rozwiązaniem będą sufity wyspowe, płyty Canopy oraz pionowe panele Baffles, stanowiące uzupełnienie systemów niskich lub wysokich ścianek meblowych zamontowanych na stanowiskach roboczych lub pomiędzy nimi. Wybierz produkty charakteryzujące się wysokim poziomem pochłaniania dźwięku (do poziomu αw = 1.00 dla płyt z rodziny OP oraz OPTIMA L CANOPY)

MIEJSCA, GDZIE WYMOGIEM JEST SKUPIENIE: Należy rozważyć zastosowanie sufitów cechujących się pochłanianiem dźwięku i dźwiękoizolacyjnością na poziomie od średniego do wysokiego, ścianek meblowych o średniej do dużej wysokości, oraz elektronicznego maskowania dźwiękiem. Wybierz sufity cechujące się wysokim poziomem dźwiękoizolacyjności (na przykład do 43 dB dla płyt typu ULTIMA+ dB planks)

MIEJSCA, GDZIE KONIECZNE JEST ZACHOWANIE POUFNOŚCI ROZMÓW: Należy rozważyć zastosowanie sufitów cechujących się wysokim poziomem dźwiękoizolacyjności oraz umiarkowanym poziomem pochłaniania dźwięku, ścian cechujących się wysokim poziomem dźwiękoizolacyjności oraz elektronicznego maskowania dźwiękiem. Wybierz sufity cechujące się wysokim poziomem dźwiękoizolacyjności (na przykład do 43 dB dla płyt typu ULTIMA+ dB planks)

Pobierz tabelę właściwości akustycznych płyt sufitowych, opracowaną przez firmę Armstrong za pomocą narzędzia do oceny proekologicznych cech materiałów budowlanych.

Stworzenie właściwego środowiska akustycznego pomieszczeń pozwala uzyskać wyższą ocenę w systemach certyfikacji LEED®, BREEAM, HQE, DGNB, WELL Building Standard oraz Ska.

 

KOMFORT DLA OCZU

KOMFORT TERMICZNY

Sufity wyspowe są idealnym rozwiązaniem w takich budynkach. Dlaczego? Ponieważ umożliwiają nadanie wnętrzu akcentów dekoracyjnych, a jednocześnie pozwalają zapewnić komfort, zarówno akustyczny jak i komfort dla oczu, użytkownikom tego wnętrza.