Jakość środowiska wewnątrz pomieszczeń

Czy wiesz, że...

Średnio spędzamy 90% naszego czasu we wnętrzach budynków. Odpowiednio zrównoważone poziomy komfortu akustycznego, termicznego oraz komfortu dla oczu, wraz z dobrą jakością powietrza prowadzą do poprawy zdrowia, lepszego samopoczucia oraz podnoszą efektywność pracy i poprawiają efekty uczenia się.

          Przedstawione powyżej: Sufit Bioguard Acoustic

Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Komfort dla oczu

KOMFORT AKUSTYCZNY

Komfort termiczny