Certyfikaty

Posiadamy certyfikację najbardziej uznanych systemów akredytacyjnych na świecie

ATESTY PROCESU PRODUKCYJNEGO

Armstrong przykłada wielką wagę do nieustannego podwyższania poziomu odpowiedzialności ekologicznej, poczynając od kompleksowej polityki promowania bezpieczeństwa pracy, a kończąc na ochronie środowiska naturalnego. Nie tylko koncentrujemy się na produkcji towarów przyjaznych dla środowiska naturalnego, lecz także wykorzystujemy efektywne metody recyklingu w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska i ograniczania ilości odpadów.

CERTYFIKATY „OD KOŁYSKI Z POWROTEM DO KOŁYSKI” (ANG. CRADLE TO CRADLE® - C2C)

CERTYFIKACJA LEED®, BREEAM, SKA, HQE ORAZ DGNB DLA SUFITÓW PODWIESZANYCH

Pobierz informacje dotyczące możliwości uzyskania kredytów do certyfikacji, które pomogą ci sprawdzić i wybrać systemy sufitowe Armstrong Ceilings nalepiej spełniające kryteria środowiskowe Twojego projektu, oraz zapoznać się z ich dokumentacją.

 

 
 

DEKLARACJE WPŁYWU PRODUKTU NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Projektanci starają się ocenić wpływ budynku na środowisko naturalne, tak aby można było w elastyczny sposób wybierać konkretne produkty budowlane do realizacji.
Produkty budowlane, w całościowym ujęciu, w bardzo istotny sposób przyczyniają się do tego, jaki wpływ budynek wywiera na środowisko naturalne w czasie swojego cyklu życia.

ROZWIĄZANIE
Deklaracje wpływu produktu na środowisko naturalne (ang. Environmental Product Declarations - EPD) to podlegające rejestracji dokumenty posiadające certyfikację niezależnych instytutów badawczych, które zawierają jasne i możliwe do zweryfikowania informacje na temat wpływu produktów na środowisko naturalne w czasie całego ich cyklu życia.
Deklaracje wpływu produktów firmy Armstrong na środowisko naturalne (EPD) posiadają certyfikację niezależnego instytutu badawczego IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.), potwierdzającą ich zgodność z normą ISO 14025.

Dla ułatwienia, ekologiczne rozwiązania sufitowe oznaczone są specjalną ikoną, identyfikującą produkty posiadające deklaracje EPD i inne certyfikaty przyczyniające się do uzyskania wyższej oceny w systemach akredytacji LEED® v4, BREEAM, HQE, DGNB, WELL oraz Ska.


Pobierz
deklarację wpływu produktu na środowisko naturalne

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji EPD, prosimy o kontakt z biurem Sprzedaży firmy Armstrong w Warszawie.

 

 

AKREDYTACJA SYSTEMÓW PRODUKCJI

Nasze europejskie zakłady produkujące płyty sufitowe i systemy zawieszenia uzyskały:

  • certyfikację ISO 14001 oznaczającą posiadanie przez nie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego
  • certyfikację ISO 9001:2000 oznaczającą posiadanie programów zapewnienia jakości

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z biurem Sprzedaży firmy Armstrong w Warszawie.

 

 

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CE

Znakowanie CE jest znakiem informującym o zgodności produktu budowlanego z jego deklarowanymi właściwościami oraz o poddaniu go ocenie zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską.

Pobierz deklarację właściwości użytkowych CE

 

 

Raporty z badań

Firma Armstrong udostępnia szeroką gamę raportów z badań, których celem jest określenie następujących właściwości:

  • Pochłanianie dźwięku
  • Izolacyjność akustyczna
  • Redukcja dźwięku

Raporty z badań można znaleźć na stronach prezentujących szczegółowe informacje o  poszczególnych sufitach. Przegląd naszych sufitów.