sufity, które można przetwarzać na nowe bez końca

Myśl w kategoriach wielokrotnego wykorzystania tych samych produktów („od kołyski z powrotem do kołyski")

KONCEPCJA PROJEKTOWA CRADLE TO CRADLE®

Cradle to Cradle

Program Od kołyski z powrotem do kołyski został opracowany w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony naszych klientów na produkty sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, przy czym certyfikacja C2C staje się już wymogiem dla projektów budowlanych w USA i Europie. Certyfikacja ta:

  • Pomaga zarówno projektantom jak i klientom przebić się przez labirynt różnorakich zapewnień dotyczących środowiska naturalnego, oferując czytelny mechanizm umożliwiający porównywanie własności związanych z proekologicznością konkurencyjnych produktów.
  • Pozwala klientom wybrać materiały, które cechuje wysoka jakość i które są bezpieczne dla zdrowia, bez konieczności ponoszenia wyższych kosztów.
  • Zapewnia przejrzystość w odniesieniu do bezpieczeństwa materiałów.
  • Pozwala stworzyć bardziej bezpieczne środowisko dla użytkowników budynków.
  • Nadaje dodatkową wartość projektowi oraz jest częścią prowadzonego przez firmę Armstrong programu recyklingu.
  • Pomaga chronić i zachować nasze środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń poprzez umożliwienie utrzymania zasobów w gospodarce przez dłuższy czas.

Produkty z certyfikacją Cradle to Cradle pozwalają uzyskać wyższą ocenę w systemach certyfikacji LEED®, WELL oraz Ska.
 

 

PRODUKTY Z CERTYFIKACJĄ C2C

 

  

 
Sufity Metalowe Sufity z siatki cięto-ciągnionej Mesh Metal  
Certyfikat C2C Certyfikat C2C  
Informacje o produktach Informacje o produktach  
 

Powierz firmie Armstrong poddanie recyklingowi zużytych płyt sufitowych

Materiały wideo

Obiekty referencyjne - rozwiązania proekologiczne