Płyty sufitowe zapobiegające rozwojowi bakterii i pleśni.

          Przedstawione powyżej: Sufit Bioguard Acoustic

Mineralne płyty sufitowe o właściwościach antybakteryjnych pokryte są powloką Bioguard, która zapobiega rozwojowi bakterii. 

Ikona właściwości antybakteryjnych

Kontrola zanieczyszczenia bakteryjnego jest niezbędna w sektorze służby zdrowia w szczególności w szpitalach i klinikach.

Bioguard to specjalna powłoka wykończeniowa mineralnych i metalowych płyt firmy Armstrong. Farba Bioguard zapewnia doskonałą wodoszczelność, co pozwala na częste czyszczenie także za pomocą rozcieńczonych środków dezynfekcyjnych zawierających czwartorzędowe sole amonowe, nadtlenek wodoru i chlor.

Produkty z powłoką Bioguard zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniem biologicznym, zapobiegając gromadzeniu się mikroorganizmów osadzających się na powierzchni płyty, a tym samym rozwojowi bakterii, pleśni i drożdży.                 

Sufity z powłoką Bioguard są idealnie przystosowane do:

  • Wszystkie strefy od kategorii 1 do 6 w szpitalach i klinikach.