Rozwiązania do otoczenia o zwiększonej wilgotności

          Przedstawione powyżej: Niestandardowy odporny na korozję sufit R-H 200 (l) i Newtone (p) 

Sufity podwieszane są użytkowane w coraz trudniejszych warunkach jeśli chodzi o poziom wilgoci. Prowadzenie prac budowlanych po szybkiej ścieżce (ang.: fast track programme), budynki o dużej liczbie przebywających w nich osób, konstrukcje otwarte na otoczenie – to tylko kilka z istotnych czynników wpływających na poziom wilgoci w budynku.

Ikona wilgotności

Większość parametrów wewnętrznych przy normalnym obłożeniu jest przystosowana do temperatury w zakresie od 15 do 29°C i od 40 do 70% wilgotności względnej (RH). Nowoczesne techniki budowlane i specjalistyczne obszary w obrębie budynków mogą oznaczać jednak, że parametry wnętrz mogą niekiedy wykraczać poza te zakresy.

Dla takich warunków użytkowania, firma Armstrong oferuje szeroką gamę produktów odpornych na wilgoć do poziomu 95% wilgotności względnej. Dla pomieszczeń w których występują bardzo silne wahania temperatur oraz 100% wilgotność względna, firma Armstrong proponuje następujące produkty.

Odporne na wilgotność sufity są idealne dla:

  • Szatnie
  • Montaż w budynkach przed ich zamknięciem