Właściwości

W skrócie

Profil zrównoważonego rozwoju

Łączna zawartość materiałów z odzysku
z procesu produkcyjnego
39%
Może być poddane recyklingowi w programie recyklingu firmy Armstrong usRecycle_alt
Może być poddane recyklingowi 100%

Opcje i kolory


Krawędź
Tegular
Tegular
Board
Board

CAD & BIM