Informacje techniczne

Profil zrównoważonego rozwoju

Łączna zawartość materiałów z odzysku
z procesu produkcyjnego
80%
Może być poddane recyklingowi 100%

Montaż

CAD & BIM