Właściwości

W skrócie

Profil zrównoważonego rozwoju

Łączna zawartość materiałów z odzysku
z procesu produkcyjnego
30%
Może być poddane recyklingowi 100%

Opcje i kolory


Krawędź
#Metal S-Clip F
#Metal S-Clip F

CAD & BIM

Galeria projektów