Właściwości

W skrócie

Profil zrównoważonego rozwoju

Łączna zawartość materiałów z odzysku
z procesu produkcyjnego
30%
Może być poddane recyklingowi 100%

Opcje i kolory


Krawędź
#Mesh Tegular 8
#Mesh Tegular 8
#Mesh Boad
#Mesh Boad
#Mesh MicroLook 8
#Mesh MicroLook 8

CAD & BIM

Galeria projektów