Mój koszyk

Bezpłatne próbki przeznaczone są tylko do użytku profesjonalnego. Usługa w ramach której oferowane są próbki produktów komercyjnych firmy Armstrong Ceilings jest adresowana do osób zajmujących się zawodowo projektowaniem i specyfikacją w ramach działalności komercyjnej. Informacje o projekcie pozwalają nam sprawdzić poprawność złożonego zamówienia. Jest to niezbędny krok, umożliwiający nam dalsze bezpłatne oferowanie tej usługi na rzecz społeczności projektantów. Złożone na tej witrynie zamówienia nieodnoszące się do zastosowań komercyjnych nie zostaną zrealizowane.