A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

A

Actieve akoestiek

Elektronisch gegenereerd achtergrondgeluid van een bepaald niveau en een bepaalde frequentie, dat wordt geïntroduceerd in werkruimten om verstorende geluiden te maskeren en de gespreksprivacy te verhogen.

Aphfa w - aw (gewogen geluidabsorptiecoëfficiënt)

Een ééngetalswaarde voor willekeurige frequenties van geluidabsorptiecoëfficiënten conform NEN ISO 11654. De gemeten waarden, volgens NEN ISO 20354 met deze methode verkregen, worden omgezet in octaafbanden bij 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz en weergegeven in een grafiek. Een standaard referentiecurve wordt vervolgens over de gemeten waarden geschoven totdat een 'beste pasvorm' wordt verkregen. De afgeleide waarde van αw zal variëren van 0,00 tot 1,00 maar wordt alleen uitgedrukt in veelvouden van 0,05 bijv. αw = 0,65.

B

Bandraster

Een breder dan normaal (50-150 mm) zichtbaar ophangsysteem, voornamelijk gebruikt met Lay-In Planks dat kan worden gebruikt om de plafondmodule in lineaire, vierkante of rechthoekige lay-outs te definiëren. Bandraster wordt ook gebruikt als aansluiting voor een scheidingswand.

Bioguard

Bioguard is een speciale behandeling die wordt toegepast op Armstrong minerale en metalen tegels. Dankzij deze behandeling zijn de tegels goed reinigbaaar, bestand tegen gangbare ontsmettingsmiddelen en beschermd tegen bio-verontreiniging waardoor ophoping van schimmels, meeldauw en bacteriën wordt voorkomen.

Board

Een tegelranddetail gebruikt met een Prelude 24 mm (of Bandraster) zichtbaar ophangsysteem, wat resulteert in een vlak plafondoppervlak.

C

CLEANROOM

Een ruimte voor onderzoek, productassemblage of gezondheidszorg, waar de luchtkwaliteit met betrekking tot stof, vuil of ziekteverwekkers in de lucht essentieel is. Zulke ruimten hebben meestal gladde oppervlakken om te voorkomen dat stof zich verzamelt en luchttoevoersystemen met HEPA-filters om stof, vuil enz. tot een vastgestelde minimumwaarde te beperken.

Deze minimumwaarden zijn ingedeeld in 'ISO-klassen' van ISO 9 tot ISO 1.

Clip-In

Een randdetail van metalen tegels waarmee de tegel in een verdekt ophangsysteem kan worden geklikt met als resultaat een homogene uitstraling, maar met behoud van de individuele demonteerbaarheid van de tegel en gemakkelijke toegang tot het plenum.

D

DNFW (gewogen genormaliseerd waardeverschil van het systeemplafond)

Een ééngetalswaarde van de laboratoriummeting van de luchtgeluidisolatie tussen twee kamers van een systeemplafond met een gedeeld plenum. De beoordeling wordt bepaald door testmethoden uitgevoerd conform NEN ISO 140-3:1995 en beoordeeld conform NEN ISO 717-1:1997.

Voor sommige producten zijn mogelijk Dncw-waarden gepubliceerd. Deze zijn geldig, hoewel Dnfw, wat in wezen hetzelfde is als Dncw, dit heeft vervangen.

Duurzaamheid - Hoge weerstand tegen oppervlaktebeschadiging 

De bestendigheid van een plafondtegel tegen krachtig reinigen, schrobben of krassen.

E

EUROKLASSE

De geharmoniseerde Europese classificatie voor het brandgedrag van bouwmaterialen die kan worden aangeduid (in afnemende volgorde van belangrijkheid) als A1, A2, B, C, D, E of F.

F

Brandgedrag

Is de ontvlambaarheid van materialen en de snelheid waarmee deze bijdragen aan de ontwikkeling van een brand binnen een bepaalde ruimte.

BRANDWERENDHEID

Is (nadat een brand zich heeft ontwikkeld) de eigenschap om te voorkomen dat het vuur zich door het gebouw kan verspreiden en de constructie kan aantasten en vernietigen.

FREQUENTIE

Het aantal keren per seconde in Hertz (Hz) dat een bron geluidsdrukgolven genereert.

H

Hertz (Hz)

De eenheid van frequentie. Een cyclus per seconde is één Hertz.

Hogedrukreiniging

Het gebruik van een superieure kwaliteit glasvezelafwerking op Parafon Hygien betekent dat het kan worden gereinigd met een hogedrukspuit (max. 80 bar). Dit mag worden toegepast als vlakstraalsproeier van minimaal 30° en niet van een hogedruk "snijstraal". De voorgestelde minimale afstand tussen het mondstuk en de plafondplaat mag niet minder zijn dan 300 mm en de straalhoek moet 45° zijn.

Hook-On

Een randdetail van metalen tegels waarmee de tegel in een verdekt ophangsysteem kan worden vastgehaakt met als resultaat een homogene uitstraling, maar met behoud van de individuele demonteerbaarheid van de tegel en gemakkelijke toegang tot het plenum.

Vochtbestendigheid

De eigenschap van een plafondtegel om vochtigheidsniveaus te weerstaan zonder door te zakken. Standaard tegels en panelen zijn ontworpen voor installatie binnen een bereik bij normaal gebruik van 15 tot 35 °C en maximaal 70% RV. Als de temperatuur en luchtvochtigheid hoger zijn dan deze waarden, moet het gebruik van 95% of 100% RV-producten worden overwogen.

I

ISO-klassen

Dit zijn voorbeelden van een classificatiesysteem voor een "gecontroleerde omgeving", bekend als een cleanroom. Het beperkt het aantal toegestane deeltjes van een bepaalde grootte in een bepaald volume lucht, zoals gedefinieerd in de norm NEN ISO 14644-1. De waarden worden gemeten van 'ISO klasse 9' tot 'ISO klasse 1', met het kleinste aantal toegestane deeltjes.

L

Gelamineerd plafondproduct

Een minerale tegel met decoratief laminaatoppervlak zoals glasvezelvlies of polyesterfolie.

LICHTREFLECTIE 

De lichtreflectie van een oppervlak is de eigenschap om licht te kunnen reflecteren. De maat van lichtreflectie is dat deel van het gespecificeerde invallend licht dat wordt gereflecteerd door het oppervlak, uitgedrukt als een procentuele waarde.

M

HOOFDPROFIEL

Het sterkste ondersteuningselement van een zichtbaar ophangsysteem dat aan de constructie is opgehangen.

MicroLook

Een rechthoekig tegelranddetail met sponning gebruikt met Prelude 15 of Interlude HRC-ophangsysteem, waardoor de zichtbaarheid van het ophangsysteem minimaal wordt.

Microlook 90

Een tegelranddetail met sponning en een hoek van 90⁰ gebruikt met Prelude 15 of Interlude HRC, waardoor de zichtbaarheid van het ophangsysteem wordt geminimaliseerd of met Silhouette-ophangsysteem waardoor het aanzicht van het ophangsysteem gelijk ligt met de voorzijde van de tegel.

MicroLook BE

Een 90° afgeschuind tegelranddetail gebruikt met Silhouette-ophangsysteem, waardoor het aanzicht van het ophangsysteem gelijk ligt met de voorzijde van de tegel of met het Prelude 15-ophangsysteem.

N

NRC (NOISE REDUCTION COEFFICIENT)

Een ééngetalswaarde voor willekeurige frequenties van geluidabsorptiecoëfficiënten. Gedefinieerd in ASTM 423 90a als het rekenkundig gemiddelde, tot het dichtstbijzijnde veelvoud van 0,05, van de gemeten geluidabsorptiecoëfficiënten bij de vier 1/3-octaafbandfrequenties van 250, 500, 1000 en 2000 Hz.

O

Octaaf

Een frequentie-interval waarvan de hoogste frequentie twee keer de laagste frequentie is.

OCTAAFBAND

Het geluidfrequentiebereik wordt voor het gemak doorgaans opgedeeld in octaafbanden. Elke specifieke band wordt weergegeven door zijn middenfrequentie, bijv. 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz en 16 kHz die het grootste deel van het hoorbare frequentiebereik dekken.

P

RANDAFWERKING

Een rechthoekig gevormd zichtbaar deel van een ophangsysteem, hetzij eenvoudig of getrapt (schaduwlijn), dat rondom de plafondomtrek wordt aangebracht om de snijranden van tegels en ophangsysteem af te dekken en te ondersteunen.

Puntbelasting

Een geconcentreerde belasting die op een heel klein oppervlak wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld de hangers van een informatiebord dat aan een ophangsysteem is opgehangen, oefenen een puntbelasting uit op de ophangpunten.

Primair dwarsprofiel

Een element van het ophangsysteem dat loodrecht in het hoofdprofiel is geplaatst voor het maken van modules met verschillende afmetingen.

PRIVACY-INDEX (PI)

Een maat voor de gespreksprivacy, of een gebrek aan spraakverstaanbaarheid, waarbij de PI wordt berekend uit de articulatie index (AI) volgens onderstaande formule: PI = (1 - AI) * 100%.

R

REI

Een Europese classificatie die drie basiscriteria voor brandwerendheid als REI omschrijft en deze zijn gedefinieerd als: R = stabiliteit (vermogen om constructieve stabiliteit te behouden) E = vlamdichtheid (vermogen om intact te blijven) I = thermische isolatie (vermogen om een bepaalde temperatuur aan de niet-blootgestelde kant van het bouwelement te handhaven). Afhankelijk van de nationale wetgeving en testprestatie worden ook alleen de letters RE of EI gebruikt en alle drie combinaties worden gevolgd door een nummer, bijvoorbeeld EI 30, wat de tijd in minuten aanduidt dat bescherming kan en moet worden gegarandeerd.

NAGALM

De nawerking van geluid in een gesloten ruimte, door de voortdurende reflectie tegen de oppervlakken (wanden, plafond, vloer, enz.), nadat de geluidsbron is gestopt. Nagalm is van belang bij het bepalen van de kwaliteit en het geluidniveau in een gesloten ruimte.

NAGALMTIJD

De tijd, in seconden, die nodig is om nagalmende geluiden in een gesloten ruimte te laten afnemen tot een miljoenste (60 dB) van de oorspronkelijke intensiteit na het uitzetten van de geluidsbron. Nagalmtijd is frequentieafhankelijk en wordt normaal gesproken gemeten in 1/3-octaaf- of volle octaafbanden.

Rw (gewogen geluidreductie-index)

Een ééngetalswaarde van een laboratoriummeting van de luchtgeluidreductie-index. De waarde wordt bepaald volgens NEN ISO 717-1 uit metingen uitgevoerd volgens NEN 20140-3 in 1/3-octaafbanden over het frequentiebereik 100-3150 Hz.

S

AFSCHROBBAARHEID / Regelmatig schoonmaken

Voor toepassingen waar de hygiëne een prioriteit is, kunnen tegels extra reiniging nodig hebben naast de normale onderhoudsprocedures. Plafonds met een speciale toplaag kunnen superieure prestaties bieden. Metalen plafonds kunnen ook voor deze toepassingen worden gebruikt.

Secundair dwarsprofiel

Een element van het ophangsysteem dat loodrecht in het hoofdprofiel is geplaatst voor het maken van modules met verschillende afmetingen.

SL2

Een randdetail van tegels of Planks, met rabatranden aan twee tegenover elkaar gelegen zijden en gebruikt met een verdekt 'T' of 'Z'-ophangprofiel voor een homogene uitstraling maar met behoud van de individuele demonteerbaarheid van tegels en gemakkelijke toegang tot het plenum.

Zachte minerale plafonds

Een plafondproduct van minerale vezel vervaardigd met een hoog gehalte minerale wol en afgewerkt met een geschilderd decoratief laminaat vlies. Ze zijn daarom poreuzer en hebben een lagere dichtheid dan 'hard' minerale typen. Dit resulteert in tegels met een zeer hoge geluidabsorptie, maar hun overlangsgeluidisolatie zal beperkt zijn.

Geluidabsorptie

 De omzetting van geluidenergie in warmte (door wrijving) wanneer het door een materiaal gaat of er tegenaan komt of als een hoeveelheid lucht daardoor gaat resoneren.

Overlangsgeluidisolatie

Een term die wordt gebruikt met betrekking tot de overdracht van geluid van kamer naar kamer via een gemeenschappelijk plafondplenum.

Geluidisolatie

Een algemene term die de vermindering van luchtgeluid en contactgeluid tussen afzonderlijke ruimten beschrijft.

Geluidsmaskering

Het proces waarbij geluid wordt gecamoufleerd om ongewenste of verstorende geluiden te maskeren (zoals spraak, apparatuur enz.) en om de gespreksprivacy te verbeteren.

GELUIDSPECTRUM

Een weergave van een geluidsgolf (in de tijd variërende drukgolf) die de frequentie en de amplitude van het geluid laat zien binnen het hoorbare frequentiebereik.

SPRAAKPRIVACY

Refereert naar de slechte spraakverstaanbaarheid van dichtbij zijnde sprekers. Verschillende niveaus van gespreksprivacy zijn in de ASTM-normen gedefinieerd. Van vertrouwelijke privacy (spraakgeluiden zijn hoorbaar, maar niet verstaanbaar), naar normale privacy (de spraak is soms hoorbaar en verstaanbaar, maar gewoonlijk niet storend), tot slechte privacy (alle spraak is hoorbaar en verstaanbaar). Deze niveaus kunnen gerelateerd zijn aan de PI-reeksen die elk niveau van gespreksprivacy vertegenwoordigen.

Constructieve brandveiligheid

Het gebruik van een getest plafondsysteem voor extra brandwerendheid van een vloerconstructie die zelf onvoldoende weerstand heeft.

T

TEGULAR

Een plaat met sponning gebruikt met Prelude 24-ophangsystemen of Bandraster met Prelude 24-dwarsprofielen.

Warmtegeleidingscoëfficiënt (w/mk)

Een eigenschap van het materiaal om de overdracht van warmte door het materiaal te vertragen. Hoe lager het genoemde getal, des te beter is de thermische isolatie.

U

Gelijkmatig verdeelde belasting

Een belasting waaraan een constructie wordt blootgesteld die gelijkmatig is verdeeld over het oppervlak waarop deze belasting wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld een Lay-In-plafondtegel oefent een gelijkmatig verdeelde belasting uit op de vier flenzen van het ophangsysteem dat het ondersteunt.

V

VECTOR

Een randdetail met een sponning aan twee tegenoverliggende zijden, dat samen met het zichtbare ophangsysteem Prelude 24 mm (of 24 en Bandraster) een 'semiverdekte' uitstraling heeft, maar waarbij elke tegel demontabel blijft voor een snelle en gemakkelijke toegang tot het plenum.

W

WASBAARHEID / af en toe schoonmaken

Plafondtegels kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek of spons bevochtigd met water en een milde zeep of een verdund schoonmaakmiddel.

Wet Felt minerale plafonds

Plafondtegels of Planks die zijn gemaakt van een combinatie van de volgende in de natuur voorkomende, bewerkte en gerecyclede materialen in verschillende verhoudingen afhankelijk van het type tegel: minerale wol, klei, perliet, cellulose en stijfsel, gemengd in een proces op waterbasis, waarna dit mengsel een warmtebehandeling krijgt. Vervolgens worden ze aan de zichtzijde afgewerkt met een verf op waterbasis of een gelamineerd vlies en verf. Deze 'Wet Felt'-technologie maakt een grote variëteit in de dichtheid en porositeit van het product mogelijk, die wordt ingezet om het brede spectrum aan technische prestaties van de eindproducten te optimaliseren.

A

Active acoustics Sound  

Electronically generated background sound of a specified level and frequency content, that is introduced into occupied environments to provide masking of intrusive noises and to enhance speech privacy.

 

Alpha w - aw (weighted sound absorption coefficient)

A single-number rating for random incidence sound absorption coefficients determined in accordance with EN ISO 11654. With this method measured values obtained in accordance with EN ISO 20354 are converted into octave bands at 250, 500, 1000, 2000 and 4000 Hz and are plotted on a graph. A standard reference curve is then shifted towards the measured values until a "best fit" is obtained. The derived value of alpha w will vary between 0.00 and 1.00 but is only expressed in multiples of 0.05 eg alpha w = 0.65. 

 

Amplifier

An electronic device that is used in sound system applications to convert a low level signal such as from a microphone or CD player into a high-power signal (rated in watts) capable of powering a loudspeaker to a high sound level.

 

Analog

In sound system applications, an analog electrical signal represents the measured sound level in its exact continuous form. Likewise, an analog device is an electronic device that processes analog signals in their continuous form.

 

ASTM E 1130

Standard test method for objective measurement of Speech Privacy in open offices using the Articulation Index. For more information, visit ASTM.org

Back to Top  ^

 

B

Bandraster

A wider than normal (50-150mm) exposed grid system, mainly used with lay-in planks, that can be used to define the ceiling module in linear, square or rectangular layouts. Bandraster is also used to provide location for partition systems.

 

Board

A tile edge detail used with Prelude 24mm (or Bandraster) visible grid, resulting in a flat ceiling plane.

Back to Top ^

C

Class 1, 10, 100 etc

These are examples of a classification system for a "measured environment" known as a clean room. It limits the amount of particles greater than a specified size within a specified volume of air, using imperial units, as defined by US Fed Standard 209D. This standard (and the classification system) was subsequently superceded by US Fed Standard 209E which expresses limits in metric units and both have now been superceded by an international standard, ISO 14644.

 

CLEAN ROOM

A room for research, product assembly or health care where the air quality for dust, lint, or airborne pathogens is critical. Such areas usually have smooth room surfaces to prevent dust collections and air supply systems using HEPA filters in order to keep dust, lint, etc to a specified minimum level in accordance with ISO 14644.

 

Clip-In

A metal tile edge detail that enables the tile to be clipped into concealed suspension bars with a resulting fully concealed grid appearance but still retaining individual tile demountability and easy access to the void.

 

Cost indicator  

1 coin : lowest price / 5 coins : highest price

Back to Top ^

 

D

DIRECTIVITY INDEX

A measure of the angular direction of the sound radiation from a loudspeaker, presented as a dB level either higher or lower than that which would be radiated by a spherical sound source.

 

Dispersion

Refers to the way in which sound spreads outward from a loudspeaker in a sound systems application. Dependent on the directivity index and the distance away from the speaker.

 

DNCW (weighted suspended ceiling normalised level difference)

A single-number rating of the laboratory measurement of room-to-room airborne sound insulation of a suspended ceiling with a plenum above it. The rating is determined in accordance with EN ISO 717-1 from measurements made in accordance with EN 20140-9 over the third-octave band frequency range 100-3150 Hz.             

 

Durability - High resistance to surface damage 

The ability of a ceiling tile to withstand vigorous cleaning, scrubbing or scratching.

Back to Top ^

 

E

EUROCLASS

The harmonised European classification for the fire reaction performance of building materials which may appear (in decending order of importance) as A1, A2, B, C, D, E or F.

 

Exciter

The electro-mechanical device which converts an electrical signal from the amplifier into a mechanical vibration of the loudspeaker radiator, causing a sound wave to be produced with the same characteristics as the electrical signal. Also called a transducer.

Back to Top ^

 

F

Fastrak

A wider than normal exposed grid system, used with lay-in metal planks, that can be used to define the ceiling module in linear, square or rectangular layouts. Fastrak is also used to provide location for partition systems.

 

Fire Reaction

Is the surface burning of materials and the rate at which they contribute to the growth of a developing fire within a particular area.

 

FIRE RESISTANCE

Is (after the fire has developed) the prevention of the fire from spreading through the building and attacking and destroying elements of structure.

 

FREQUENCY

The number of times per second in Hertz ( Hz) at which sound pressure waves are generated by a source.    

 

Back to Top ^

 

H

Hard (wet felt) Mineral Fibre Ceilings

Ceiling tiles or planks manufactured from a combination of the following naturally occuring, processed and recycled materials in varying proportions depending upon the tile type: mineral wool, clay, perlite, cellulose and starch mixed together in a water based process before being cured by heat. They are then finished with a water based paint, or laminated scrim and paint, decorative facing. Wet felt technology allows considerable variation in the product's density and porosity which can be used to positively influence a wide range of technical performances of the finished products.

 

Hertz (Hz)

The unit of frequency measurement. One cycle per second is one Hertz. 

 

Hook-On

A metal tile edge detail that enables the tile to be hooked onto concealed suspension bars with a resulting fully concealed grid appearance but still retaining individual tile demountability and easy access to the void.

 

Humidity Resistance

A ceiling tile's ability to withstand levels of moisture without sagging. Standard tiles and panels are designed for installation within a normal occupancy condition range of 15 to 35°C and maximum 70%RH. When temperature and humidity resistance are expected to exceed these ranges, the use of 95% or 100% RH products should be considered.

 

Hygien - Anti-microbial Treatment

Where strictly controlled hygienic air quality is a project requirement, chemically treated tiles are available. Treament is designed to prevent mould, mildew and bacteria.

 

Hygien - High Pressure Cleaning

The use of a superior quality fibreglass facing on the Parafon Hygien product means that it can be cleaned using a high pressure water spray (Max 80 bar). The application must be in the form of a fan spray of Min 30° and not a high pressure "cutting jet". The suggested minimum distance between the nozzle and the ceiling tile should not be less than 300mm and the angle of application should be 45°.

Back to Top ^

 

K

K2C2

A tile edge detail, with kerfs along two opposing edges, that is used with a concealed 'Z' grid section to provide a fully concealed appearance. Demountability of individual tiles is restricted but all tiles can be removed sequentially.

 

KERF

A groove in the edge of ceiling tile used to locate and provide support from a suspension section.

Back to Top ^

 

L

Laminated Ceiling Product

A mineral fibre product with decorative surface laminates such as glass wool scrim or polyester film.

 

LIGHT REFLECTANCE 

Light reflectance of a surface is its property of reflecting light. The measure of light reflectance is that fraction of the specified incident light which is reflected by the surface expressed as a percentage value.

Back to Top ^

 

M

MAIN RUNNER

The main support element of an exposed tee ceiling suspension system which is hung from the structure.

 

MicroLook

A rebated tile edge detail used with Prelude 15mm wide visible grid, resulting in a revealed ceiling plane.

 

MicroLook BE

A rebated tile edge detail used with Silhouette 15mm wide visible grid, resulting in a flat ceiling plane, or with Prelude 15mm wide visible grid, resulting in a revealed ceiling plane.

Back to Top ^

 

N

NRC (NOISE REDUCTION COEFFICIENT)

A single-number descriptor for random incidence sound absorption coefficients. Defined in ASTM 423 90a, as the arithmetical average, to the nearest multiple of 0.05, of the measured sound absorption coefficients at the four one-third octave band centre frequencies of 250, 500, 1000 and 2000 Hz.

Back to Top ^

 

O

Octave

A frequency interval wherein the higher frequency is twice the lower frequency.

 

OCTAVE BAND

The audio frequency range is generally separated into octave bands as a matter of convenience, wherein each specific band is represented by its center frequency, e.g. 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, and 16 kHz, which cover most of the audible frequency range.

 

Ohm

Unit of electrical resistance; e.g. most loudspeakers are typically 8 ohms.

Back to Top ^

 

P

PERIMETER TRIM

A right angle shaped exposed grid section, either simple or stepped (shadowline), that is installed around the ceiling perimeter to mask and support the cut edges of tiles and grid.

 

PINK NOISE

Electronically generated sound that has equal energy in each octave band; typically used as the basis for the post-filtered signal used as masking sound.

 

Point load

A load applied to a structure which is concentrated over a very small area. For example, the hangers of an information sign suspended below a ceiling grid, impose point loads where they are attached to it.

 

Polar Pattern

The graphical representation of the coverage of a loudspeaker at various frequencies.

 

Primary Cross Tee

A grid element that is perpendicularly inserted into the main runner to space it and form different modules sizes.

 

PRIVACY INDEX (PI)

A measure of speech privacy, or lack of speech intelligibility, where the PI is calculated from the Articulation Index (AI) according to the following: PI = (1 - AI) * 100%.

 

Processor

A general term used in sound system applications to describe an electronic device that may have the following functions: signal generation, signal conditioning, equalization, and mixing.

Back to Top ^

 

R

REI

A European rating that describes three basic criteria for fire resistance as REI and these are defined as: R = load bearing (capacity to provide structural stability) E = integrity (capacity to remain intact) I = insulation (capacity to maintain a defined temperature on the unexposed side of the building element). Depending upon national market legislation and test performance, these letters may also appear as RE or EI and all three combinations will be followed by a number eg EI 30, indicating the minimum time in minutes that protection can or must be maintained.

 

REVERBERATION

The persistence of sound in an enclosure, due to its continued reflection from the surfaces (walls, ceiling, floor, etc...), after the sound source has ceased. Reverberation is of significance in determining the quality and level of sound in an enclosure.

 

REVERBERATION TIME

The time, in seconds, required for reverberant sound in an enclosure to decay to one-millionth (60 dB) of its original intensity after the cessation of the sound source. Reverberation time is frequency dependent and is normally measured in one-third octave or octave bands.

 

Rw (weighted sound reduction index)

A single number rating of laboratory measurement of airborne sound reduction index. The rating is determined in accordance with EN ISO 717-1 from measurements made in accordance with EN 20140-3 over the third-octave band frequency range 100-3150 Hz.

Back to Top ^

 

S

SCRUBBABILITY / Frequent Cleaning

For applications where cleanliness is a priority, tiles may require cleaning beyond normal maintenance procedures. Ceilings with special facing material such as vinyl film offer superior performance. Metal ceilings may also be used for these applications.

 

Secondary Cross Tee

A grid element that is perpendicularly inserted into the primary cross tee to form different modules sizes.

 

SL2

A tile or plank edge detail, with special 'shiplapped' kerfs along two opposing edges, that is used with a concealed 'T' or 'Z' grid section to provide a fully concealed appearance but still retaining individual tile demountability and easy access to the void.

 

Soft Fibre Ceilings

A mineral fibre ceiling product manufactured with a high proportion of mineral wool and finished with a painted laminated scrim decorative facing. They are therefore more porous and lower in density than 'hard' mineral wool types and this results in tiles with very high sound absorption although their sound attenuation will be moderate.

 

Sound Absorption

 The conversion of sound energy into heat (by friction) when passing through or striking a material or when causing a volume of air to resonate.

 

Sound Attenuation

A term used in relation to the room-to-room transmission of sound via a common ceiling plenum.

 

Sound Insulation

A general term describing the reduction of airborne and structure borne sound between separate spaces.

 

Sound Masking

The process by which masking sound is implemented to cover unwanted or intrusive sound (i.e. speech, equipment noise, etc.) and to enhance speech privacy.

 

SOUND SPECTRUM

A representation of a sound wave (time varying pressure wave) showing the frequency content and amplitude of the sound over the audio frequency range.

 

SPEECH PRIVACY

Refers to the lack of speech intelligibility from adjacent talkers. Several levels of speech privacy are defined in the ASTM standards, from Confidential privacy (meaning speech sounds can be heard but not understood), to Normal privacy (meaning that speech can be occasionally heard and understood but is generally non-intrusive), to Poor privacy (wherein all adjacent speech can be heard and understood). These levels can be related to ranges of PI representing each level of speech privacy.

 

Structural Fire Protection

The use of a tested ceiling system to provide additional fire resistance to a floor construction which has inadequate resistance of its own.

 

Back to Top ^

 

T

TEGULAR

Rebated tile edge used with Prelude 24mm (or 24 & Bandraster) visible grid, resulting in a revealed ceiling plane.

 

THERMAL conductivity (k)

Ability of the material to resist the transmission of heat through it. The lower the reported number, the better is the thermal insulation provided.

 

TRANSFORMER TAP

Refers to the power setting available on a step-down transformer (e.g. 1 watt, 2 watt, 4 watt, etc.) used in high voltage distributed sound systems (e.g. 70v, 50v, and 25v amplifier systems). 

Back to Top ^

 

U

Uniformly Distributed Load

A load applied to a structure that is evenly distributed across the area where it is maintained. For example a lay-in ceiling tile imposes a uniformly distributed load along the four flanges of the grid that supports it.

Back to Top ^

 

V

VECTOR

A tile edge detail, with groves along two opposing edges, that is used with a Prelude 24mm (or 24 & Bandraster) visible grid to provide a 'semi-concealed' appearance but still retaining individual tile demountability and easy access to the void.

 

Volt

Unit of potential difference or electromotive force. One volt is the potential difference needed to produce one ampere of current through a resistance of one ohm. Voltage is the driving force throughout a sound system from the microphone input to the speaker terminals.

 

Back to Top ^

 

W

WASHABILITY / Occasional Cleaning

Ceiling tiles can be cleaned with moist cloth or sponge damped in water containing mild soap or diluted detergent.

 

WATT (W)

Unit of electrical power required to do work at the rate of one joule per second. One watt of power is expended when one ampere of direct current flows through a resistance of one ohm. The power capability of amplifiers and loudspeakers is given in watts, which relate to both the voltage driving the system and current handling capabilities of the devices.

 

White Noise

Electronically generated sound that has equal energy at each frequency so that the octave band level increases by 3 dB for each increase in octave; white noise is typically perceived to sound "hissy" compared to pink noise.

Back to Top ^

 

VRAGEN?

Onze productexperts helpen u graag!

Telefoon: +31 (0) 76 5230200 (NL) +32 (0) 2230072 (BE)