Veelgestelde vragen over brand en systeemplafonds

Akoestiek & systeemplafonds   |   Brand en veiligheid van plafonds    |    Installatie en onderhoud van Armstrong-systeemplafonds    |   Overige aspecten van systeemplafonds   

 • 1. V:  Wat is het verschil tussen brandgedrag en brandwerendheid?

A: Brandgedrag geeft de ontvlambaarheid van materialen aan en de snelheid waarmee zij bijdragen aan de ontwikkeling van een brand in een ruimte.

De brandwerendheid is belangrijk nadat een brand zich heeft ontwikkeld en voorkomen moet worden dat de brand zich verder uitbreidt door het gebouw en dat de constructie van het gebouw wordt aangetast.

Terug naar boven ^


 • 2. V:  Wat is een Euroklasse voor brandgedrag?

A: Dit is de Europese classificatie voor brandgedrag die de prestaties van bouwmaterialen aangeeft. Deze prestaties worden in aflopende volgorde aangeduid als A1, A2, B, C, D, E of F.

Afhankelijk van de nationale wetgeving kan extra informatie vereist zijn m.b.t. de rookontwikkeling en brandende druppels of deeltjes. Een Euroklasse kan bijv. A2-s1, d0 zijn.

Terug naar boven ^


 • 3. V:  Wat is de brandwerendheid van Armstrong-plafondtegels?

A: Als het gaat om systeemplafonds, dan kan de brandwerendheid alleen worden behaald door de juiste combinatie van tegel en ophangsysteem. Er bestaat dus niet zoiets als een brandwerende tegel of een brandwerend ophangsysteem.

Afhankelijk van nationale wetgeving, de te beschermen constructie (hout, beton of staal) en het toegepaste Armstrong product kan een systeemplafond standaard 30, 60 minuten en soms zelfs langer bescherming tegen brand door- en overslag bieden. Het toegepaste product, de geteste constructie en de prestaties voor brandwerendheid zijn vermeld in ieder brandwerendheidrapport, waarvan u op verzoek een kopie kunt krijgen.

Terug naar boven ^


 • 4. V:  Hoeveel clips moet ik gebruiken voor brandwerende Armstrong-plafonds?

A: Met brandwerend bedoelt u waarschijnlijk een systeem dat bouwkundige brandbeveiliging biedt. Of clips hiervoor nodig zijn, verschilt met de wetgeving per land, toepassing en productaanbod. Uw Technical Sales-team kan u verder adviseren.

Als u uitsluitend doelt op de prestaties m.b.t. het brandgedrag van onze Armstrong-plafonds, dan zijn borgclips niet nodig voor deze toepassing.

Terug naar boven ^


 • 5. V:  Aan welke eisen van brandwerendheid voldoen de Armstrong-plafonds?

A: Dit hangt in zekere mate af van de nationale wetgeving en uit de testrapporten. Uw Technical Sales-team zal u graag aanvullend hierover willen adviseren.
Binnen de EU bestaat een systeem dat drie basiscriteria voor brandwerendheid omschrijft, namelijk de REI, welke criteria als volgt zijn gedefinieerd:
R = stabiliteit (vermogen om constructieve stabiliteit te behouden)
E = vlamdichtheid (vermogen om intact te blijven)
I = thermische isolatie (vermogen om een bepaalde temperatuur te behouden aan de niet-blootgestelde kant van het bouwelement).
Elke lidstaat is vrij te bepalen welke criteria van toepassing zijn voor zijn markt, dus de letters kunnen ook verschijnen als RE of EI en alle drie de combinaties worden gevolgd door een getal, voorbeeld: REI 30, wat de tijd in minuten aanduidt dat bescherming kan of moet worden gegarandeerd.

Terug naar boven ^


 • 6. V:  Welke Armstrong-plafonds hebben een brandveiligheid/-werendheid van 30/60 minuten?

A: Dit hangt af van de nationale wetgeving, de te beschermen constructie, bijv. hout, beton of staal, en ons productaanbod. Het Technical Sales-team kan u adviseren over specifieke producten die kunnen worden gebruikt.

Terug naar boven ^


 • 7. V:  Dus wat is het verschil tussen actieve en passieve brandveiligheid?

A: De brandbeveiliging voor gebouwen kan actief zijn, denk aan het gebruik van detectoren, automatische alarmen (voor mensen en noodhulpdiensten), sprinklerinstallaties of blusgassystemen, of ze kan passief zijn, door het aanbrengen van grondig geteste afwerkingsmaterialen en gebouwconstructies die de brandontwikkeling en -uitbreiding tegengaan.

Terug naar boven ^


 • 8. V:  Is het toepassen van inbouwarmaturen in een plafond van invloed op de brandwerendheid van het plafond?

A: Zijn de armaturen met succes getest of door een erkend expert beoordeeld in combinatie met het voorgestelde Armstrong-plafond?

Zo niet, dan moet u, voordat u begint met de plafondmontage, goedkeuring van de brandweer of bouw- en woningtoezicht krijgen voor het installeren van deze armaturen. U kunt niet vertrouwen op niet-goedgekeurde methoden, zoals het bedekken of bekleden van de armaturen met 'vuurdekens', kussens van minerale wol of restanten van plafondtegels, en denken dat de brandwerendheid van het plafond niet wordt beïnvloed.

Terug naar boven ^


 • 9. V:  Als ik een Armstrong-plafond installeer in een ruimte met een brandblussysteem met blusgas, moet ik dan op bepaalde aspecten letten?

A: Wanneer er een brand wordt gedetecteerd, dan zal het blusgassysteem een inert gas verspreiden in de ruimte, waardoor de brand zal worden onderdrukt en geblust zonder verdere gevolgschade van het blusmiddel in de ruimte. De snelle introductie van gas leidt tot een aanzienlijke, maar kortstondige overdruk in de ruimte. Dit kan ertoe leiden dat de inlegplafondplaten uit het ophangsysteem worden gedrukt, als er geen druknivellering is opgenomen in de blusinstallatie.

In overleg met de installateur van de brandblusinstallatie moet worden bekeken of borgclips (bijv. BP A7890) nodig zijn om de beweging van de tegel tegen te gaan. Het gebruik van de metalen Clip-In-tegels is de ideale oplossing voor deze toepassing, daar een overdruk in de ruimte de tegels niet uit het ophangsysteem kan losdrukken.

Terug naar boven ^


 • 10. V:  Wat is het gevolg als ik een scheidingswand installeer onder een brandwerend Armstrong-plafond?

A: Als u ervan uitgaat dat de bevestigingen tussen scheidingswand en het ophangsysteem de scheidingswand op zijn plaats houden, dan mag dit de constructieve brandveiligheid van het plafond niet negatief beïnvloeden; zorg ervoor dat de scheidingswand niet is bevestigd aan een hoofdprofiel naast de expansie-uitsparing, omdat dat ervoor zorgt dat de expansie in geval van brand niet kan worden geactiveerd.

Als u het ophangsysteem echter ook gebruikt om de wand zijwaarts te stabiliseren, dan kan dit in geval van brand ertoe leiden dat het plafondsysteem vroegtijdig bezwijkt en daardoor de constructie niet langer beschermd is.

Als deze tweede reden de aanleiding is waarom u de scheidingswand/het ophangsysteem wilt koppelen, adviseren wij u om vooraf goedkeuring van de brandweer of bouw- en woningtoezicht voor de beoogde constructie aan te vragen.

Terug naar boven ^


 • 11. V:  Kan ik op het plafond een deken van minerale wol leggen om de brandwerendheid van het plafond te verbeteren?

A: Elke minerale deken die direct op de bovenkant van een Armstrong-systeemplafond wordt gelegd om de brandwerende, thermische of akoestische eigenschappen te verbeteren en die niet is getest of beoordeeld (door een erkend expert), kan een nadelig effect hebben op de brandwerende eigenschappen van het plafondsysteem.

Wij adviseren u om, voordat u een extra deken van minerale wol aanbrengt op de tegels, eerst hiervoor goedkeuring van de brandweer en/of bouw- en woningtoezicht te vragen.

Terug naar boven ^


STAAT HET ANTWOORD DAT U ZOEKT ER NIET TUSSEN?

We helpen u graag!

Telefoon: +31 (0) 76 5230200 (NL) +32 (0) 2230072 (BE)