Veelgestelde vragen-Akoestiek en Systeemplafonds

 1. Welke Armstrong-plafonds leveren goede akoestische prestaties?
 2. Ik zie een vermelding van NRC in Armstrong-literatuur; waar staat deze afkorting voor?
 3. Dus wat is alpha w (αw) dan? Ik dacht dat dit hetzelfde was als NRC?
 4. Is er een direct verband tussen NRC en alpha w?
 5. Wat betekent de absorptieklasse bij plafonds en wat is het verband met alpha w?
 6. Hoe wordt geluidabsorptie gebruikt voor plafondtegels?
 7. Hoe kan ik een ruimte minder 'echoënd' laten klinken?
 8. Wat is nagalmtijd en welke invloed hebben Armstrong-plafonds hierop?
 9. Wat is het effect van geluidabsorptie op geluidniveaus?
 10. Hoe kan ik de nagalmtijd van een ruimte berekenen?
 11. Wat is een Sabine en waarom zou u die gebruiken?
 12. Waarom zou ik akoestische plafondeilanden van Armstrong gebruiken in plaats van een traditioneel plafond van wand tot wand?
 13. Wat is het frequentiebereik van spraak en is dit in een officiële norm gedefinieerd?
 14. Wat is het verschil tussen geluidabsorptie en overlangsgeluidisolatie?
 15. Leveren materialen met een hoge geluidabsorptie ook een hoge geluidisolatie?
 16. Is het overschilderen van een Armstrong minerale of metalen tegel van invloed op de akoestische eigenschappen?
 17. Wat is er zo speciaal aan de geluidisolerende eigenschappen van Armstrong-systeemplafonds?
 18. Bestaat er een direct verband tussen de geteste Rw- en Dnfw-waarden voor plafonds?
 19. Ik dacht dat decibels dienen voor geluidniveaus, dus waarom gebruiken jullie ze voor plafonds?
 20. Is er een verschil tussen geluidisolatie en overlangsgeluidisolatie?
 21. Als een houten (of betonnen) vloerconstructie een geluidisolatie (Rw) heeft van 35 dB en uw plafond een Rw van 20 dB heeft, wat is dan de totale geluidisolatie als het plafond 200 mm onder de verdiepingsvloer star wordt opgehangen?
 22. Hoe kan ik de geluidisolatie van de vloer/plafondconstructie naar mijn bovenburen verbeteren?

 

 

 • 1. V:  Welke Armstrong-plafonds leveren goede akoestische prestaties?

A: Dit hangt af van wat u onder 'goed' verstaat en of u hoofdzakelijk op zoek bent naar geluidabsorptie of overlangsgeluidisolatie. Alle Armstrong plafonds hebben invloed op de akoestiek en zijn leverbaar met absorptiewaarden van 0,10 t/m 1,00 alpha w met overlangsgeluidisolatiewaarden tot 44 dB Dnfw.


Uw plaatselijke Technical Sales-team geeft u graag advies welke producten u het beste kunt toepassen bij de gestelde eisen. In onze brochures is ook gedetailleerde informatie opgenomen over de akoestische eigenschappen van al onze meest verkochte producten.

Terug naar boven ^


 • 2. V:  Ik zie een vermelding van NRC in Armstrong-literatuur; waar staat deze afkorting voor?

A: Noise Reduction COefficient (geluidabsorptiecoëfficiënt) is een methode voor het opstellen van een ééngetalswaarde waarmee de geluidabsorptieklasse wordt aangeduid. De methode is gedefinieerd in ASTM C423 als het rekenkundige gemiddelde van de gemeten geluidabsorptiecoëfficiënten in de vier 1/3-octaafbandfrequenties met als middenfrequenties 250, 500, 1000 en 2000 Hz, afgerond op 0,05. Dit systeem uit de VS werd vroeger veel gebruikt in Europa, maar wordt steeds minder populair sinds de komst van de gewogen geluidabsorptiecoëfficiënt αw.

Terug naar boven ^


 • 3. V:  Dus wat is alpha w (αw) dan? Ik dacht dat dit hetzelfde was als NRC?

A: Alpha w (gewogen geluidabsorptiecoëfficiënt) is ook een methode voor het opstellen van een ééngetalswaarde voor de geluidabsorptieklasse, alleen wordt dit nu gedaan met behulp van een referentiecurve over een brede frequentiereeks. Hoewel deze waarde moeilijker af te leiden is, is deze waarde meer representatief voor de geluidinterpretatie van het menselijk oor. De methode wordt volledig beschreven in de NEN ISO 11654 en is vandaag de dag de Europese voorkeurseenheid voor het maken van een eenvoudige en snelle vergelijking van geluidabsorberende producteigenschappen.

Terug naar boven ^


 • 4. V:  Is er een direct verband tussen NRC en alpha w?

A: Nee. Al zijn beide begrippen ééngetalswaarden voor de geluidabsorptie, toch kan geen van beide worden afgeleid van de ander, omdat er geen direct verband bestaat tussen de twee waarden.

Terug naar boven ^


 • 5. V:  Wat betekent de absorptieklasse bij plafonds en wat is het verband met alpha w?

A: Dit is een systeem voor de classificatie van de alpha w-waarden, zoals gedefinieerd in NEN ISO 11654. Deze classificatie groepeert de alpha w-waarden in 6 groepen, aangeduid met A tot E & Niet geclassificeerd. Hierdoor is het systeem niet zo nauwkeurig als wanneer afzonderlijke alpha w-waarden worden gespecificeerd of geselecteerd.

Terug naar boven ^


 • 6. V:  Hoe wordt geluidabsorptie gebruikt voor plafondtegels?

A: Wanneer geluidabsorberend materiaal is aangebracht op een oppervlak of voorwerp in een ruimte, verminderen deze materialen de reflectie van geluid dat hierop terecht komt. Hierdoor wordt een ruimte minder 'galmend' of 'levendig' met andere woorden het heeft een kleinere 'nagalm'. Het plafondoppervlak is vaak het enige, relatief onbelemmerde oppervlak met een substantiële afmeting waar geluidabsorptie kan worden toegepast. Geluidabsorberende materialen zijn echter het meest doeltreffend in het beheersen van nagalm, als ze niet op één oppervlak of voorwerp zijn aangebracht, maar verspreid zijn over meerdere oppervlakken of voorwerpen.

Terug naar boven ^


 • 7. V:  Hoe kan ik een ruimte minder 'echoënd' laten klinken?

A: Echo's zijn geluidsreflecties tegen een verder gelegen oppervlak die, als ze voldoende sterk zijn en genoeg tijdsvertraging hebben, los van het directe geluid kunnen worden waargenomen. Hierdoor hoort u bijvoorbeeld hetzelfde geluid twee keer snel achter elkaar. De uitdrukking 'echoënd' wordt vaak gebruikt om het nagalmende of 'levendige' geluid dat in een afgesloten ruimte wordt gehoord te beschrijven. Deze term wordt vaak foutief gebruikt, aangezien echo’s een ongebruikelijk fenomeen zijn in afgesloten ruimten met normale afmetingen en gebruik. Overmatige nagalm en lawaai kunnen in een afgesloten ruimte worden beheerst door geluidabsorberende materialen toe te passen, zoals akoestische systeemplafonds.

Terug naar boven ^


 • 8. V:  Wat is nagalmtijd en welke invloed hebben Armstrong-plafonds hierop?

A: Dit is de tijd in seconden waarin het reflecterende of nagalmende geluid in een gesloten ruimte tot een miljoenste (equivalent aan een daling van 60 dB) van zijn oorspronkelijke energieniveau afneemt, nadat de geluidsbron is gestopt.


Het is de meest gebruikte en gemakkelijk te bepalen maat voor het voorspellen van de vermoedelijke geluidkwaliteit van een ruimte. De nagalmtijd voor een willekeurige, gesloten ruimte wordt beïnvloed door het volume van de ruimte en de hoeveelheid aanwezige geluidabsorptie. Bij volumevergroting wordt de nagalmtijd langer en bij een toename van de geluidabsorptie wordt de nagalmtijd korter. Omdat systeemplafonds een substantieel oppervlak beslaan en afhankelijk van het gekozen product in geluidabsorptie variëren, kunnen ze de nagalmtijd van elke ruimte behoorlijk beïnvloeden. Elke ruimte verlangt echter een optimale nagalmtijd afhankelijk van de afmeting, het gebruik en de hoofdactiviteit van de ruimte, spraak of muziek. Door te veel geluidabsorptie toe te passen en dus een zeer korte nagalmtijd te creëren, kunnen akoestisch gezien net zulke negatieve en ongewenste effecten ontstaan als wanneer een ruimte te weinig geluidabsorptie heeft, met een extreem lange nagalmtijd als resultaat.

Terug naar boven ^


 • 9. V:  Wat is het effect van geluidabsorptie op geluidniveaus?

A: Ruimten met een redelijke hoeveelheid geluidabsorptie lijken stiller en minder levendig dan ruimten met weinig of geen geluidabsorptie. Als de hoeveelheid effectieve geluidabsorptie in een ruimte wordt verdubbeld (of gehalveerd), dan zal het geluidniveau met 3 dB (decibel) worden verlaagd (of verhoogd). U moet er echter rekening mee houden dat een verschil van 3 dB maar nét waarneembaar is voor het menselijk oor, terwijl een verschil van 5 dB pas écht waarneembaar is. Daarnaast zal geluidabsorptie aangebracht op scheidingsconstructies (wanden, plafonds, vloeren enz.) geen belangrijk effect hebben op de geluidreducerende eigenschappen van die constructie d.w.z. als via de constructie geluid wordt overgedragen van de ene naar de andere ruimte.

Terug naar boven ^


 • 10. V:  Hoe kan ik de nagalmtijd van een ruimte berekenen?

A: Door een wiskundig model te gebruiken, gebaseerd op de Sabine-formule die rekent met de belangrijkste oppervlakken van een ruimte, hun afzonderlijke geluidabsorptiecoëfficiënten en de afmetingen van de ruimte. Met de akoestische module in 'Estimate', door Armstrong beschikbaar gesteld aan geregistreerde gebruikers, kunt u een eenvoudige, indicatieve berekening maken. Ook uw plaatselijke Technical Sales-team kan een gedetailleerdere berekening voor u maken, waarbij rekening wordt gehouden met gebruikersspecifieke criteria.

Terug naar boven ^


 • 11. V:  Wat is een Sabine en waarom zou u die gebruiken?

A: Sabine (ook bekend als equivalent absorptieoppervlak) is een eenheid van de geluidabsorptie die wordt verkregen door het blootgestelde oppervlak S (m2) van een materiaal te vermenigvuldigen met diens absorptiecoëfficiënt alpha s voor willekeurige frequenties. Sabine wordt ook gebruikt voor de omschrijving van de geluidabsorptie die wordt verkregen door afzonderlijke, losse voorwerpen, zoals een akoestische Canopy of Baffle, waarbij alle oppervlakken geluidabsorptie kunnen leveren en het gebruik van alpha s niet zinnig of realistisch zou zijn.
Na berekening van de totale geluidabsorptie van alle vlakke oppervlakken en voorwerpen in een ruimte, kan een schatting worden gemaakt van de verwachte nagalmtijd in die ruimte. De installatie van Baffles en Canopies in een galmende ruimte kan de nagalmtijd aanzienlijk verkorten en bijdragen aan de vermindering van achtergrondgeluid.

Terug naar boven ^


 • 12. V:  Waarom zou ik akoestische plafondeilanden van Armstrong gebruiken in plaats van een traditioneel plafond van wand tot wand?

A: Bij sommige trends in de moderne bouwtechnologie, zoals het gebruik van betonkernactivering, moet de constructie voldoende in contact staan met de ruimte met een ongehinderde luchtstromingen waardoor een doorlopend (wand tot wand) plafond niet kan worden toegepast. De afwezigheid van een akoestisch plafond heeft als nadeel dat er vermoedelijk sprake zal zijn van langere nagalmtijden en hogere geluidniveaus dan de waarden die aanvaardbaar zijn voor de gebruikers. Ook kan er in bestaande ruimten, ondanks de aanwezigheid van een doorlopend plafond dat aanwezig moet blijven om technische redenen, een tekort aan geluidabsorptie aanwezig zijn voor de activiteiten die in de betreffende ruimte plaatsvinden. Daarom kunnen Canopies in een galmende ruimte - het aantal is afhankelijk van de technische en esthetische eisen - de nagalmtijd aanzienlijk verkorten en bijdragen aan een lager achtergrondgeluid met beter hoorcomfort.

Terug naar boven ^


 • 13. V:  Wat is het frequentiebereik van spraak en is dit in een officiële norm gedefinieerd?

A: Het frequentiebereik van spraak is gelegen tussen 500 Hz en 4000 Hz. Dit bereik is echter niet gedefinieerd in een nationale of internationale norm.

Terug naar boven ^


 • 14. V:  Wat is het verschil tussen geluidabsorptie en overlangsgeluidisolatie?

A: Geluidabsorptie heeft betrekking op het regelen van de geluidreflecties in een ruimte, terwijl overlangsgeluidisolatie verband houdt met het regelen van geluidoverdracht tussen aangrenzende ruimtes via een doorlopend verlaagd plafond.

Terug naar boven ^


 • 15. V:  Leveren materialen met een hoge geluidabsorptie ook een hoge geluidisolatie?

A: Waarschijnlijk niet. Materialen die hoge waarden aan geluidabsorptie leveren zijn doorgaans licht van gewicht en poreus, exact het tegenovergestelde van de vereisten voor geluidisolatie, d.w.z. massief en ondoorlatend.

Terug naar boven ^


 • 16. V:  Is het overschilderen van een Armstrong minerale of metalen tegel van invloed op de akoestische eigenschappen?

A: Ten aanzien van geluidabsorptie kan er (licht) verlies optreden, afhankelijk van het oppervlaktepatroon van de tegel (fissuratie, perforaties, vlies enz.), de gebruikte verfsoort en de dikte van de aangebrachte laag/lagen. Het is onwaarschijnlijk dat de geluidisolatie of overlangsgeluidisolatie van een plafond nadelig zullen worden beïnvloed. Indien plafonds in akoestisch gevoelige ruimten moeten worden overgeschilderd, moeten de invloeden hiervan voor de akoestische eigenschappen via aanvullende testen worden vastgesteld.


Let op dat bij het overschilderen van plafondtegels ook andere technische aspecten, zoals brandgedrag, doorzakking, lichtreflectie etc., nadelig kunnen worden beïnvloed. Tenslotte wijzen wij u erop dat door het overschilderen van door Armstrong geleverde tegels de garantie van onze kant komt te vervallen.

Terug naar boven ^


 • 17. V:  Wat is er zo speciaal aan de geluidisolerende eigenschappen van systeemplafonds?

A: Armstrong verlaagde plafonds zijn een van de weinige bouwproducten waarbij de geluidisolatie kan worden gemeten op twee totaal verschillende manieren. Dat is de geluidsisolatie-index (Rw = verticaal of enkelvoudige overgang), die wordt gemeten conform NEN ISO 140, deel 3. De tweede mogelijkheid is de overlangsgeluidisolatie (Dnfw = horizontaal of dubbele overgang), die wordt gemeten conform NEN ISO 140 deel 9.

Terug naar boven ^


 • 18. V:  Bestaat er een direct verband tussen de geteste Rw- en Dnfw-waarden voor plafonds?

A: Nee. Al bestaan er een aantal empirisch afgeleide relaties tussen de twee verschillende waarden voor hetzelfde product, er zijn geen theoretische methoden om onderlinge waarden van elkaar af te leiden. Het algehele proces is zeer ingewikkeld en het is zeer zeker NIET zo dat Dnfw = 2 x Rw!

Terug naar boven ^


 • 19. V:  Ik dacht dat decibels dienen voor geluidniveaus, dus waarom gebruiken jullie ze voor plafonds?

A: De decibel is een eenheid die veel wordt gebruikt in de akoestiek om de waarde van geluidniveaus aan te geven. Deze waarden kunnen beschrijven hoe luid iets is (bijvoorbeeld 85 dB door een bus die voorbijrijdt), of de eigenschap beschrijven van een product of systeem om het geluid te isoleren, bijv. een systeemplafond van 35 dB vermindert een geluidniveau van 75 dB in een ruimte tot 40 dB in een aangrenzende ruimte. Hoe groter het getal, hoe hoger het geluidenergieniveau of geluidsverschil is.

Terug naar boven ^


 • 20. V:  Is er een verschil tussen geluidisolatie en overlangsgeluidisolatie?

A: De termen 'reductie' en 'isolatie' betekenen beide het verminderen of afzwakken van iets, dus deze uitdrukkingen omschrijven hetzelfde proces en kunnen doorgaans door elkaar worden gebruikt. Met betrekking tot de akoestiek van systeemplafonds wordt geluidisolatie in het algemeen gebruikt om de afname via een enkelvoudige overgang te omschrijven (b.v. van een plenum naar een onderliggende ruimte), terwijl overlangsgeluidisolatie wordt gebruikt voor de vermindering van geluidenergie door een dubbele of horizontale overgang van een plafond bij een doorlopend plafond boven twee aangrenzende ruimten.

Terug naar boven ^


 • 21. V:  Als een houten (of betonnen) vloerconstructie een geluidisolatie (Rw) heeft van 35 dB en uw plafond een Rw heeft van 20 dB, wat is dan de totale geluidisolatie als het plafond 200 mm onder de verdiepingsvloer star wordt opgehangen?

A: De geluidisolatie van de samengestelde constructie is waarschijnlijk niet meer dan 40 dB, dus een toename van slechts 5 dB ten opzichte van de vloerconstructie. Dit ligt aan het feit dat de twee afzonderlijke elementen zeer dicht bij elkaar en star met elkaar zijn verbonden, waardoor het totaal van de afzonderlijke isolaties in de praktijk niet kan worden gerealiseerd.

Terug naar boven ^


 • 22. V:  Hoe kan ik de geluidisolatie van de vloer/plafondconstructie naar mijn bovenburen verbeteren?

A: Dit is een probleem dat niet eenvoudig kan worden opgelost door een extra plafond onder het bouwkundig plafond te installeren. Dit hangt volledig af van het aanwezige geluidsniveau en de opbouw van de vloerconstructie en de omliggende wanden. Voor meer advies kunt u het beste een akoestisch adviseur of leverancier van geluidisolatiematerialen inschakelen.

Terug naar boven ^


STAAT HET ANTWOORD DAT U ZOEKT ER NIET TUSSEN?

We helpen u graag!

Telefoon: +31 (0) 76 5230200 (NL) +32 (0) 2230072 (BE)